Підручники та навчальні посібники

Архітектурно-конструктивні та інженерно-технічні рішення житлових модулів Місячної бази. Том 2: колективна монографія

Архітектурно-конструктивні та інженерно-технічні рішення житлових модулів Місячної бази. Том 2: колективна монографія

Читати далі
X

Архітектурно-конструктивні та інженерно-технічні рішення житлових модулів Місячної бази. Том 2: колективна монографія / М. Савицький, С. Шехоркіна, М. Бордун [та ін.]; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. М. Савицького. – Дніпро: ФОП Удовиченко О.М., 2021. – 100 с.

У колективній монографії (том 2), що є продовженням досліджень, матеріали яких викладені в Томі 1, представлені результати досліджень щодо інноваційної архітектурної концепції створення житлово-виробничого середовища та інфраструктури Місячної бази. Наведені конструктивні рішення будівель та споруд місячної бази, особливості розрахунку купола – оболонки місячного модуля. Приведені дані щодо забезпечення мікроклімату виробничих і житлових приміщень в умовах Місяцю. Виконано теплофізичне моделювання житлового модулю місячної бази та основні параметри системи забезпечення теплового режиму.

завантажити
Архітектурно-конструктивні та інженерно-технічні рішення житлових модулів Місячної бази. Том 1: колективна монографія

Архітектурно-конструктивні та інженерно-технічні рішення житлових модулів Місячної бази. Том 1: колективна монографія

Читати далі
X

Архітектурно-конструктивні та інженерно-технічні рішення житлових модулів Місячної бази. Том 1: колективна монографія / М. Савицький, С. Шехоркіна, М. Бордун [та ін.]; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. М. Савицького. – Дніпро: ФОП Удовиченко О.М., 2021. – 102 с.

У колективній монографії (Том 1) представлені результати досліджень щодо інноваційної архітектурної концепції створення житлово-виробничого середовища та інфраструктури Місячної бази, приведений історичний огляд проектів і програм освоєння космічного простору, зокрема супутника Землі – Місяця; визначено технічні вимоги, пов’язані з екстремальними умовами функціонування техніки, об’єктів будівництва та людей; узагалнені принципи проектування штучних об’єктів в місячному середовищі.

завантажити
Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій: від ґрунтобетону до технології 3D-друку будівельних об’єктів на Місяці: колективна монографія

Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій: від ґрунтобетону до технології 3D-друку будівельних об’єктів на Місяці: колективна монографія

Читати далі
X

Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій: від ґрунтобетону до технології 3D-друку будівельних об’єктів на Місяці: колективна монографія / М. Савицький, М. Бабенко, М. Бордун [та ін.]; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. М. Савицького. – Дніпро: ФОП Обласов В.А., 2020. – 412 с.

У колективній монографії представлено історичну довідку про діяльність кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій від дати заснування до сьогодення (1930 – 2020), а також результати наукових досліджень, які проводилися на кафедрі за роки діяльності відомими науковими школами – від засновника кафедри д.т.н., проф. Буданова Миколи Опанасовича до сучасної наукової школи д.т.н., проф. Миколи Савицького «Архітектурно-конструктивно-технологічні системи для створення гармонійного антропогенно-природного середовища на основі збалансованого інноваційного розвитку та національних традицій». Наведені дані про останні перспективні розробки, які виконуються на кафедрі: розробка наукових основ інноваційної архітектурно- конструктивно-технологічної системи будівництва методом 3D-друку; розробка технології виготовлення виробів і конструкцій з ґрунтобетону; розробка наукових засад створення гібридних конструкцій; BIM – технології життєвого циклу будівельних об’єктів; розробка наукових засад створення автономних будівель; мобільні блок-пости для розташування та захисту особового складу в зоні бойових дій; розвиток наукових основ будівельних технологій, створення житлово-виробничого модуля Місячної бази.

завантажити
Зелені будівлі для сталого розвитку житлового будівництва : монографія

Зелені будівлі для сталого розвитку житлового будівництва : монографія

Читати далі
X

Зелені будівлі для сталого розвитку житлового будівництва : монографія / М. М. Бабенко, М. В. Савицький, С. Є. Шехоркіна [та ін.]. – Дніпро: ФОП Удовиченко О. М., 2018. – 99 с.

В монографії представлені результати досліджень з розробки та обґрунтування архітектурно-конструктивного рішення несучих та огороджувальних конструкцій, а також інженерно-технічних рішень екологічного будинку за концепцією «Потрійний нуль» (від англ. Triple Net Zero). Монографію розроблено в рамках виконання проекту «Науково-практичні засади проектування автономних екобудівель за концепцією «Потрійний Нуль»», за підтримки МОН України.

завантажити
Проектуання енергоефективних екобудівель. Практичний гід

Проектуання енергоефективних екобудівель. Практичний гід

Читати далі
X

Проектуання енергоефективних екобудівель. Практичний гід / М. Савицький, М. Бабенко, М. Бордун [та ін ]. – Дніпро: ФОП Обласов В.О., 2019. – 97 с.

 Практичний гід дає відповіді на інженерні задачі на будь-якій стадії реалізації проекту будинку, дружнього до навколишнього середовища. За допомогою гіда можна обрати вірний підхід для досягнення бажаного рівня екологічності та водночас енергоефективності будівлі. Він стане в нагоді практикуючим архітекторам, проектувальникам, спеціалістам з інженерного обладнання, а також індивідуальним приватним забудовникам, які прагнуть жити у комфортному та «здоровому » житлі.

завантажити
Construction Technologies for the Creation of Living and Industrial Modular Settlement of Lunar Base: Monograph

Construction Technologies for the Creation of Living and Industrial Modular Settlement of Lunar Base: Monograph

Читати далі
X

Construction Technologies for the Creation of Living and Industrial Modular Settlement of Lunar Base: Monograph / M. Savytskyi, S. Shekhorkina, M. Bordun [ets.]; According to the general edition Prof., Doctor of Science (Tech.) M. Savytskyi. – Dnipro: Udovychenko O.M. Private Enterprise, 2021. – 91 p.

This research is part of the project entitled ‘Development of Scientific Bases of Construction Technologies for Creation of the Living Module of a Lunar Base” funded by the Ministry of Education and Science of Ukraine.

завантажити
Inspiring materials for triple zero buildings design: monograph

Inspiring materials for triple zero buildings design: monograph

Читати далі
X

Inspiring materials for triple zero buildings design: monograph / М М. Babenko, М. V. Savytskyi, S. Y. Shekhorkina [etc.]. – Dnipro: Private Enterprise Udovichenko O.M., 2019. – 128 с.

This edition is dedicated to spread the idea of sustainable design for individual buildings. There are accumulated the developments, for which the authors were inspired during the third stage of the “Triple Zero Building” project realization. Some general principles, construction materials, structural solutions, energy balance analysis and collection of reference norms are presented in this book.

This book is created in the frame of the project «Autonomous Ecological Building «Triple Zero» financed by the Ministry of Education and Science of Ukraine.

Це видання присвячене поширенню ідеї сталого проектування і будівництва для індивідуальних житлових будівель. Представлено розробки авторів під час реалізації третього етапу наукового проекту «Науково-практичні засади проектування автономних екобудівель за концепцією «Потрійний нуль»». У монографії представлені деякі загальні принципи проектування, використання будівельних матеріалів і конструктивних рішень для автономної екобудівлі за концепцією «Потрійний нуль», а також аналіз енергетичного балансу та збірка відповідних нормативно-технічних стандартів.

Монографія створена в рамках проекту «Науково-практичні засади проектування автономних екобудівель за концепцією «Потрійний нуль», який фінансується Міністерством освіти і науки України.

завантажити
Green technologies and 3D-printing for a Triple-zero concept in construction: monograph

Green technologies and 3D-printing for a Triple-zero concept in construction: monograph

Читати далі
X

Green technologies and 3D-printing for a Triple-zero concept in construction: monograph / M. Savytskyi, M. Babenko, M. Bordun [ets.]. – Dnipro: Private Enterprise Oblasov V.A., 2020. – 156 p.

This book explores the issue of global construction industry challenge in the context of sustainability, based on environmentally friendly building design; important check lists for each implementation stage of ecological and energy-efficient autonomous structures; and propose the strategy for Triple Zero ecological buildings development. Architects and engineers, university lecturers, researchers, students and other individuals will find this monograph useful to raise their awareness and improve knowledge in the field of sustainability in construction and real-life implementation of its principles in building design.

Ця книга досліджує проблему глобального виклику будівельній галузі в контексті сталого розвитку на основі створення проектів екологічних будівель; важливі контрольні списки для кожного етапу впровадження екологічних та енергоефективних автономних конструкцій; та запропонувати стратегію розвитку екологічних будівель Triple Zero. Архітектори та інженери, викладачі університетів, дослідники, студенти та інші особи знайдуть цю монографію корисною для підвищення їх обізнаності та вдосконалення знань у галузі стійкості в будівництві та реалізації Ті принципів у проектуванні будівель у реальному житті.

завантажити
Архітектурно-конструктивно-технологічна система 3д-друку будівельних об’єктів : колективна монографія

Архітектурно-конструктивно-технологічна система 3д-друку будівельних об’єктів : колективна монографія

Читати далі
X

Архітектурно-конструктивно-технологічна система 3д-друку будівельних об’єктів : колективна монографія / М. Савицький, Ш. Айріх, І. З. Халаф [та ін.]. ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. М. Савицького, − Дніпро, ФОП Удовиченко О.М., 2019. – 233 с.

В колективній монографії представлені результати наукових досліджень, що направлені на розробку наукових основ створення вітчизняної архітектурно-конструктивно-технологічної системи будівництва методом 3D-друку. Виявлено та систематизовано технологічні особливості обладнання для 3D-друку елементів будівельних конструкцій. Виконано аналіз сучасних об’єктів архітектури, що зводяться за технологією будівельного 3D-друку. Запропоновано архітектурну типологію будівель і споруд та розроблено проекти індивідуальних малоповерхових енергоефективних житлових будівель для технології 3D-друку. Визначені технологічні вимоги та будівельно-технічні особливості, проведені експериментальні дослідження фізико-механічних характеристик складів бетонів, які використовуються для 3D-друку будівельних конструкцій. Виконано моделювання напружено-деформованого стану та теплотехнічних характеристик типової тонкостінної стінової конструкції та двоповерхової житлової будівлі, що зводиться методом 3D-друку.

завантажити
Альбом технічних рішень

Альбом технічних рішень

Читати далі
X

Альбом технічних рішень застосування конструкцій із блоків автоклавного газобетону при проектуванні житлових та громадських будинків в районах сейсмічністю 6, 7 та 8 балів. Всеукраїнська асоціація виробників автоклавного газобетону (ВААГ): Бринзін Є.В., Сиротін О.В., Парута В.А. Асоціація українського сейсмостійкого будівництва (АУСБ): Немчінов Ю. І., Мар’єнков М.Г., Петраш С.В., Шеховцов В.І., Шеховцов І.В. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА): Савицький М.В., Нікіфорова Т.Д., Спиридоненков В.А.

 

У посібнику наведені основні положення щодо застосування конструкцій із блоків автоклавного газобетону при проектуванні житлових та громадських будинків в районах сейсмічністю 6, 7 та 8 балів.

Посібник призначений для фахівців будівельної галузі, науковців та забудовників, а також є доцільним у підготовці бакалаврів та магістрів вищих навчальних закладів будівельного профілю.

Sustainable housing and human settlement: Monograph, 2018

Sustainable housing and human settlement: Monograph, 2018

Читати далі
X

Sustainable housing and human settlement: Monograph / Editors: Nikolaienko S. Kulikov P. Pshinko O. Savytskyi M. Radkevych  A. Unchik S.  Dukat S.  Yurchenko  Y. Babenko M.  Koval O.    /  Under the general editorship Savytskyi M.  –  Dnipro  –  Bratislava:  SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture” – Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. – 263 p.

This monograph presents the approaches and tools for green building, research results of assessment the  potential  of  Europe  for  preservation  and  renovation  of  natural  recourses  to  create  the  sustainable environment  for  life  and  industrial  activity.  New  architectural,  structural  and  technological  systems  for construction  low-rise  buildings  with  using  different  materials  have  been  considered  and  proposed.  In  the book, the technologies of energy efficient building design and construction are described. It can be used as Urban Agenda for Regions` Sustainable Development.  For researchers, university students, municipal administration, managers of business structures.

Диагностика и оценка технического состояния строительных конструкций и оснований зданий и соружений , 1992

Диагностика и оценка технического состояния строительных конструкций и оснований зданий и соружений , 1992

Читати далі
X

Диагностика и оценка технического состояния строительных конструкций и оснований зданий и соружений ( А.Н.Березюк, Н.В.Савицкий, Н.И.Шимон, Е.А.Гузеев, К.В.Баташева).- Днепропетровск, 1996.- 176 с.

Приведены основные данные о методах и средствах диагностики строительных конструкций и оснований зданий и сооружений. Рассмотрены требования нормативно-технической документации по обеспечению безотказной работы конструкций. Изложены методы оценки технического состояния.

Методические рекомендации предназначены для студентов ВУЗов строительных специальностей, работников служб технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений.

Методология создания устойчивых экопоселений в Украине, 2017

Методология создания устойчивых экопоселений в Украине, 2017

Читати далі
X

Методология  создания  устойчивых  экопоселений  в  Украине:  коллективная монография  /  под общ.  ред.  д.т.н., проф. Н.В. Савицкого.  –  Днипро:  ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры», ТОВ “Роял Принт”, 2017. – 305 c. (в обл.).

В  коллективной  научной  монографии  представлены  результаты  научных  исследований,  направленных  на  разработку  научных  основ  создания  высокотехнологичных  социоэкокомплексов  в  Украине  на  основе  концепции  устойчивого  развития, существующих  национальных  традиций,  тенденций  субурбанизации  и  развития малоэтажного строительства.

На  основе  полученных  результатов  разработан  проект  пионерного  социоекокомплекса  в Днепропетровской  области,  а  также  впервые  предложен  национальный  проект  создания высокотехнологичных  экопоселений  в  Украине  на  2015-2020  гг.,  которые  будут способствовать  решению  проблем  жизнеобеспечения  населения  при  минимизации истощения, деградации и загрязнения окружающей среды.

Проектування дерев’яних конструкцій за Єврокодами та національними додатками України, 2017

Проектування дерев’яних конструкцій за Єврокодами та національними додатками України, 2017

Читати далі
X

Проектування дерев’яних конструкцій за Єврокодами та національними додатками України / М.В. Савицький, В.В. Стоянов, С.Є. Шехоркина, М.М. Бабенко. – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», ТОВ « Роял Принт», 2017. – 147 с. : ілюстр.

В посібнику розглянуті основні тенденції застосування дерев’яних конструкцій в сучасному будівництві. Проведено огляд та викладена методологія експериментального визначення основних фізико-механічних властивостей деревини як конструктивного матеріалу. Викладено вимоги ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (Єврокод 0) щодо вибору методів розрахунку, розрахункової моделі та визначення комбінації навантажень, розглянуто систему коефіцієнтів для розрахунку дерев’яних конструкцій граничними станами несучої здатності та експлуатаційної придатності. Викладені основні положення ДСТУ-Н Б EN 1995 (Єврокод 5) щодо розрахунку дерев’яних конструкцій.

Засади створення аграрних соціоекокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого розвитку, 2014

Засади створення аграрних соціоекокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого розвитку, 2014

Читати далі
X

Савицький  М.В.,  Ніколаєнко  С.М.  Бендерський  Ю.Б.,  Бабенко  М.М., Бондаренко О.І.  /  Засади створення аграрних соціоекокомплексів в  Україні на  основі  концепції  збалансованого  розвитку.  –  Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА» , 2014. – 102 с.

 

Сьогоднішня  економічна  криза,  яка  охопила  практично  весь  світ, погіршення  соціальних  характеристик  розвитку  суспільства,  спад національного  виробництва  є  в  значній  мірі  наслідком  домінування монетарної  економіки.  Стає  цілком  очевидним  той  факт,  що  монетарна економіка,  яка  є  здебільшого  спекулятивною  економікою,  зазнає  краху. Реформатори,  що  проводять  політику  монетаризму,  передусім  намагаються впливати  не  на  причину  кризи  економіки,  а  на  слідство  –  на  те,  чим  вона вимірюється, тобто обслуговуючу систему – грошові потоки.

Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Основи розробки проектів підвищення енергоефективності будівель»

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Основи розробки проектів підвищення енергоефективності будівель»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Основи розробки проектів підвищення енергоефективності будівель» для студентів ступенів магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Юрченко Є.Л., Коваль О.О., Нікіфорова Т.Д., Пригорницька К.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021.– 36 с.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо підготовки, виконання та захисту практичної роботи здобувачами вищої освіти на здобуття кваліфікаційного рівня «магістр з будівництва та цивільної інженерії». Наведені принципи виконання практичної роботи відповідно до специфіки функцій кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій та спеціалізації «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві».

МВ_проекти підв енерг

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи освітньо-наукової програми «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві»

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи освітньо-наукової програми «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-наукової програми «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Юрченко Є.Л., Коваль О.О., Бордун М.В., Бондаренко А.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 48 с.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо підготовки, виконання та захисту кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти на здобуття кваліфікаційного рівня «магістр з будівництва та цивільної інженерії». Наведені принципи виконання кваліфікаційної роботи відповідно до специфіки функцій кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій та спеціалізації «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві».

МВ_КП_енергоефективні будівлі

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи енергоаудиту в будівництві»

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи енергоаудиту в будівництві»

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи енергоаудиту в будівництві» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної, заочної та дистанційної форм навчання  Укладачі Юрченко Є. Л., Коваль О. О., Ляховецька-Токарєва М. М., Кудряцвев О. П., Колохов О.В. – Дніпро ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 36 с.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо виконання практичних занять з термографічної зйомки. Наведені принципи виконання термографічної зйомки та оформлення звіту з такої зйомки зі спеціалізації «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві».

МВ_Енергоаудит

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи для студентів ступеня магістр

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи для студентів ступеня магістр

Читати далі
X

“Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-наукової програми «Промислове та цивільне будівництво» денної, заочної та дистанційної форм навчання» / Укладачі: М. В. Савицький, Т. Д. Нікіфорова, О. Ю. Конопляник, С. Є. Шехоркіна – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 34 с.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо підготовки, виконання та захисту кваліфікаційної роботи для студентів ступеня магістра. Наведені принципи виконання кваліфікаційної роботи відповідно до специфіки функцій кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій.”

МУ оформлення та захисту роботи магістра спеціальності 192 ПЦБ

Збірники наукових праць

?>
вверх