Спеціальність: 051. Економіка

Спеціалізація: Економіка

За новою спеціальністю здійснюється підготовка кваліфікованих спеціалістів для сфери управління державними і бізнесовими структурами на основі формування професійних компетенцій у сфері оволодіння прогресивними методами економічної діяльності; дослідження європейських стандартів життя та засобів їх впровадження у вітчизняну економіку.

Переваги вибору спеціальності «Економіка»:

 • стажування студентів за кордоном, отримання подвійного диплому (Франція);
 • проходження практики в провідних українських, іноземних компаніях, державних установах, закордонних вищих навчальних закладах.

Наші пріоритети:

 • участь в соціально-економічних реформах країни з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки на світових та європейських ринках;
 • розвиток лідерських і творчих здібностей студентів та їх особистісний розвиток.

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

Бюджет/контракт

Українська мова та література

Математика

Георафія або Іноземна мова

Конкурсний бал обраховується за формулою: 0,3 * ЗНО1 + 0,3 * ЗНО2 + 0,3 * ЗНО3 + 0,1 * Атестат"

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Макроекономіка;
 • Мікроекономіка;
 • Державне регулювання економіки;
 • Економічний аналіз;
 • Фінанси;
 • Інвестування;
 • Міжнародна економіка;
 • Економіка підприємства;
 • Соціальна економіка;
 • Корпоративна соціальна відповідальність.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Обчислювати показники економічної діяльності;
 • Здійснювати економічне обґрунтування ділової стратегії підприємства на основі розробки бізнес-плану;
 • Прогнозувати розвиток економічних явищ і процесів на рівні держави, регіонів, галузей, підприємств з використанням сучасних технологій обробки інформації;
 • Професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою, застосовувати інформаційні системи та технології в економіці та необхідні комп'ютерні програмні продукти;
 • Оцінювати вплив факторів зовнішнього середовища на результативність економічної діяльності.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Фахівець-економіст;
 • Економіст-аналітик з дослідження мікро- та макроекономічного середовища;
 • Консультант з ефективної організації підприємницької діяльності та ринкового аналізу;
 • Фахівець з політико-економічного консультування та проектування інституціональних змін;
 • Фахівець економічних, фінансових, маркетингових, виробничо-економічних, аналітичних служб підприємств різних організаційно-правових форм й різних галузей.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Приватний сектор економіки;
 • Державні установи та установи місцевого самоврядування;
 • Сфера малого бізнесу;
 • Банківська сфера;
 • Науково-дослідницькі установи;
 • Аналітичні та експертні центри.

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Відеоконтент з освітньої програми

?>
вверх