Спеціальність: 051. Економіка

Спеціалізація: Економіка


За новою спеціальністю здійснюється підготовка кваліфікованих спеціалістів для сфери управління державними і бізнесовими структурами на основі формування професійних компетенцій у сфері оволодіння прогресивними методами економічної діяльності; дослідження європейських стандартів життя та засобів їх впровадження у вітчизняну економіку.

Переваги вибору спеціальності «Економіка»:

 • стажування студентів за кордоном, отримання подвійного диплому (Франція);
 • проходження практики в провідних українських, іноземних компаніях, державних установах, закордонних вищих навчальних закладах.

Наші пріоритети:

 • участь в соціально-економічних реформах країни з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки на світових та європейських ринках;
 • розвиток лідерських і творчих здібностей студентів та їх особистісний розвиток.

Перелік сертифікатів НМТ та вступних випробувань
для вступу на освітню програму

Бюджет/контракт

Українська мова та література

Математика

Георафія або Іноземна мова

Конкурсний бал обраховується за формулою: 0,3 * ЗНО1 + 0,3 * ЗНО2 + 0,3 * ЗНО3 + 0,1 * Атестат"

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

  • Макроекономіка;
  • Мікроекономіка;
  • Державне регулювання економіки;
  • Економічний аналіз;
  • Фінанси;
  • Інвестування;
  • Міжнародна економіка;
  • Економіка підприємства;
  • Соціальна економіка;
  • Корпоративна соціальна відповідальність.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

  • Обчислювати показники економічної діяльності;
  • Здійснювати економічне обґрунтування ділової стратегії підприємства на основі розробки бізнес-плану;
  • Прогнозувати розвиток економічних явищ і процесів на рівні держави, регіонів, галузей, підприємств з використанням сучасних технологій обробки інформації;
  • Професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою, застосовувати інформаційні системи та технології в економіці та необхідні комп'ютерні програмні продукти;
  • Оцінювати вплив факторів зовнішнього середовища на результативність економічної діяльності.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

  • Фахівець-економіст;
  • Економіст-аналітик з дослідження мікро- та макроекономічного середовища;
  • Консультант з ефективної організації підприємницької діяльності та ринкового аналізу;
  • Фахівець з політико-економічного консультування та проектування інституціональних змін;
  • Фахівець економічних, фінансових, маркетингових, виробничо-економічних, аналітичних служб підприємств різних організаційно-правових форм й різних галузей.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

  • Приватний сектор економіки;
  • Державні установи та установи місцевого самоврядування;
  • Сфера малого бізнесу;
  • Банківська сфера;
  • Науково-дослідницькі установи;
  • Аналітичні та експертні центри.

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Відеоконтент з освітньої програми

?>
вверх