Спеціальність: 192. Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма: Міське та комунальне господарство

Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері промислового та цивільного будівництва з сучасним інженерним мисленням і прикладними навичками організації та розробки проектів у сфері будівництва, в організації міського будівництва та господарства, реалізації комплексу правових, організаційних, наукових та виробничих заходів з ефективного використання енергетичних ресурсів із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Копія паспорта та довідки про реєстрацію місця проживання2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків3

Сертифікат4

Фотокартки

Квиток 5

1 Диплом бакалавра (або спеціаліста або магістра) з додатком

2 Дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) + дві копії довідки про реєстрацію місця проживання

3 Дві копії Реєстраційного номеру облікової картки платника податків

4 Сертифікат Магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)

5 Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Конкурсний бал = середній бал додатка до диплому+ЗНО з іноземної мови+фахове випробовування
Для тих, хто вступає з неспоріднених спеціальностей, додатковий іспит є обов'язковим.

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Архітектурно-планувальні, конструктивно-технічні та санітарно-гігієнічні фактори формування міської забудови;
 • Містобудівні основи реконструкції та зведення сучасної міської забудови, будівель та споруд;
 • Інженерний благоустрій міської забудови;
 • Чинна система нормування території міської забудови;
 • Засоби оцінки екологічного стану будівель і споруд;
 • Методи оцінки технічного стану будівель та споруд.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Використовувати збалансовані заходи природокористування при організації інфраструктури міст;
 • Проводити паспортизацію технічного стану будівель і споруд;
 • контролювати та брати участь у розробці проектно-кошторисної документації на ремонт та модернізацію систем життєзабезпечення багатоквартирних будинків;
 • ефективно використовувати сучасні методи технології та організації праці щодо зведення об'єктів міського господарства, вибирати технологічні рішення в будівництві.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Менеджери у сфері досліджень та розробок;
 • Інженер з нагляду за будівництвом;
 • Інженер з проектно-кошторисної роботи;
 • Інженер-будівельник;
 • Інженер-проектувальник (цивільне будівництво);
 • Викладач вищого навчального закладу;
 • Менеджери у житлово-комунальному господарстві.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Промислові та комунально-побутові підприємства;
 • Кафедри освітніх установ;
 • Органи державної влади та місцевого самоврядування.

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

?>
вверх