Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
Прикладне матеріалознавство

Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Гарант: Ганна ЧАЙКОВСЬКА
chaikovska.hanna@pdaba.edu.ua

?>
вверх