Спеціальність: 292. Міжнародні економічні відносини

Освітня програма: Міжнародна торгівля та інвестування

Освітня програма «Міжнародна торгівля та інвестування» передбачає підготовку фахівців, що здатні приймати ефективні управлінські рішення на міжнародних торговельних і фінансових ринках; здобути практичні навички здійснення операцій в сфері міжнародної торгівлі - товарами, послугами, капіталом та цінними паперами; опанувати особливості укладання міжнародних торговельних угод (експортних, імпортних, товарообмінних, торговельно-посередницьких, клірингових, лізингових, кредитних тощо) Відмінністю освітньої програми «Міжнародна торгівля та інвестування» в ПДАБА є можливість навчання в групі англофонного проекту з вивченням низки дисциплін англійською мовою (із записом про це в Додатку до диплому), стажуванням та реальним навчанням в провідних європейських ВНЗ, в тому числі задля отримання подвійного диплому.

Перелік сертифікатів НМТ та вступних випробувань
для вступу на освітню програму

Бюджет

Українська мова (К1=0,3)
Математика (К2=0,4)
Історія України (К3=0,3)

Контракт

Іноземна мова (К4=0,5) або Біологія (К4=0,2) або Фізика (К4=0,2) або Хімія (К4=0,2) або Географія (К4=0,3) або Українська література (К4=0,2)
Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4) / (К1 + К2 + К3 + К4)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Міжнародні економічні відносини;
 • Аналіз та оцінка кон’юнктури світових ринків;
 • Міжнародне економічне право;
 • Міжнародна конкурентоспроможність;
 • Англійська мова професійного спрямування;
 • Міжнародне інвестування та розвиток ТНК;
 • Міжнародні комунікації;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Міжнародна інвестиційна діяльність;
 • Дипломатичний протокол та етикет.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Здійснювати аналіз міжнародних ринків товарів та послуг;
 • Здійснювати управління експортно-імпортними операціями;
 • Розробляти та впроваджувати міжнародні бізнес-стартегії та стратегії інтернаціоналізаціїї бізнесу;
 • Аналізувати усі можливі об'єкти вкладання грошових коштів та приймати оптимальні рішення щодо використання можливостей міжнародного фінансового ринку і його складових;
 • Досліджувати кон’юнктуру та рух цін на міжнародних ринках

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Економіст з міжнародної торгівлі;
 • Економіст з міжнародної торгівлі та митного регулювання;
 • Інвестиційний менеджер;
 • Керівник інвестиційного проекту;
 • Менеджер з міжнародного продажу;
 • рейдер;
 • ипломат (робота в дипломатичних представництвах).

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Інвестиційні компанії та мультинаціональні корпорації (в тому числі українські філії);
 • Компанії різних форм власності у сферах міжнародної торгівлі, міжнародного маркетингу, міжнародного банкінгу, управління міжнародними людськими ресурсами (HR), консалингові компанії;
 • Відділи міжнародної економічної співпрації органів державної влади та місцевого самоврядування; неурядові організації

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Відеоконтент з освітньої програми

Буклет з освітньої програми

?>
вверх