Вчена рада ДВНЗ ПДАБА

Вчена рада ДВНЗ ПДАБА (до 1994 р. — ДІБІ) була створена у 1961 р. для розгляду основних питань діяльності (навчально-виховної, науково-дослідної, кадрової, господарської, фінансової роботи) вищого навчального закладу під керівництвом ректора академії.

Відповідно до Статуту, Вчена рада академії є вищим колегіальним органом управління, який створюється на 5 років і має повноваження Ради трудового колективу. Кількісний склад Вченої ради академії становить 70 осіб, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників та обираються із числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, доцентів, кандидатів наук (по одному представнику від кожної кафедри та науково-дослідної частини); виборні представники, які представляють інших працівників і працюють у академії на постійній основі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники академії і не менш як 10 відсотків – виборні представники осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

Вчена рада розглядає питання, пов’язані з  удосконаленням навчальної, науково-дослідної та виховної роботи та визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності академії.

Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання. Планові засідання вченої ради проводяться четвертого вівторка кожного місяця за винятком липня і серпня. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради. Оголошення про час, місце і проект порядку денного засідання вивішується на інформаційній дошці та доводиться до керівників структурних підрозділів через канцелярію.

Рішення Вченої ради академії набувають чинності завдяки наказам та розпорядженням ректора. На факультетах створені й працюють колегіальні органи Ради факультетів (під керівництвом деканів), які розглядають основні питання навчально-виховної, науково-дослідної, кадрової роботи.

Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24А, кімн. 202

Телефон для довідок: міський (056) 746 00 85, вн. 3-38

Електронна адреса: uchsov@pdaba.edu.ua

Гайдар Анастасія Миколаївна

Учений секретар

Рішення вченої ради 2021-2022


Рішення вченої ради 2020-2021


Рішення вченої ради 2019-2020


Рішення вченої ради 2018-2019


Положення про вчену раду


Положення про присвоєння почесних звань ДВНЗ ПДАБА


?>
вверх