035. Філологія (спеціалізація 035.01 – українська мова та література)

Українська мова та література й іноземна мова

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема технічним перекладом) й оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами. Програма орієнтована на надання загальної освіти у галузі філології на теоретичному і практичному рівнях, а також поглиблене вивчення фахових дисциплін для успішного здійснення аналітичної, науково-дослідної, перекладацької, культурно-популяризаторської, управлінської професійної діяльності. Програмою передбачена спеціальна підготовка: - у царині технічного перекладу текстів; - у сфері створення, інтерпретації та редагування текстів різних жанрів і стилів; - в організації успішного комунікування українською й іноземною мовами.

Перелік сертифікатів НМТ та вступних випробувань
для вступу на освітню програму

Бюджет

Українська мова (К1=0,5)
Математика (К2=0,25)
Історія України (К3=0,25)

Контракт

Іноземна мова (К4=0,25) або Біологія (К4=0,2) або Фізика (К4=0,2) або Хімія (К4=0,2) або Географія (К4=0,25) або Українська література (К4=0,5)
Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4) / (К1 + К2 + К3 + К4)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Сучасна українська літературна мова
 • Усна народна творчість
 • Українська література
 • Світова література
 • Друга слов’янська мова
 • Іноземна мова
 • Друга іноземна мова
 • Основи науково-технічного перекладу
 • Практика науково-технічного перекладу
 • Теорія і технологія перекладу
 • Мовні навички перекладу
 • Основи архітектури
 • Загальний курс будівництва

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • успішно комунікувати українською та іноземними мовами;
 • стати фахівцем технічного перекладу у європейському контексті;
 • легко й мастерно створювати, редагувати, рецензувати, аналізувати та інтерпретувати усні і письмові тексти різних жанрів і стилів;
 • стати знавцем живого та емоційного літературного слова;
 • відкрити для себе таємниці архітектурного мистецтва;
 • отримати уявлення про особливості будівельної галузі.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • перекладач;
 • помічник керівника підприємства;
 • референт;
 • фахівець з інтерв'ювання;
 • рекламодавець;
 • коректор;
 • інструктор культурно-просвітнього закладу;
 • фахівець з фольклористики;
 • асистент вчителя;
 • секретар підприємства;
 • секретар органу самоорганізації населення;
 • організатор діловодства;
 • організатор подорожей.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • бюро перекладу;
 • культурно-просвітні заклади;
 • рекламні агенції;
 • туристичні агенції;
 • медіа- та інтернет-простір;
 • державні установи та установи місцевого самоврядування.

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Відеоконтент з освітньої програми

?>
вверх