Спеціальність: 075. Маркетинг

Освітня програма: Маркетинг

МАРКЕТОЛОГ - це фахівець, основним результатом діяльності якого є стійке функціонування і розвиток організації в конкурентному середовищі на основі гармонізації інтересів споживачів і організації

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Копія паспорта та ІПН 2

Сертифікат3

Фотокартки

Квиток 4

1 Диплом бакалавра або спеціаліста з додатком

2 Дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) 1,2,11 сторінки та дві копії ІНН

3 ЗНО з іноземної мови / Англійська, французька, німецька, іспанська/

4 Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Конкурсний бал = середній бал додатка до диплому+ЗНО з іноземної мови+фахове випробовування
Для тих, хто вступає з неспоріднених спеціальностей, додатковий іспит є обов'язковим.

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Стратегічний маркетинг;
 • Логістичний менеджмент;
 • Рекламний менеджмент;
 • Маркетинговий менеджмент;
 • Товарна інноваційна політика;
 • Медіапланування;
 • Бренд-менеджмент;
 • Інтернет-маркетинг;
 • Мерчандайзінг;
 • Інноваційний розвиток підприємства.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Розробка науково-обґрунтованої методики оцінки ефективності розробки нових товарів;
 • розробка науково-обґрунтованою схеми планування збутової політики підприємства;
 • Розробка економічно-обґрунтованого апарату збору даних для планування і проведення рекламної діяльності;
 • Обґрунтування та розробка економічної моделі здійснення рекламної діяльності підприємства;
 • Визначення стратегічних завдань і цілей маркетингової діяльності підприємства.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Випускники можуть працювати на посадах: викладача ВУЗа та науковця, спеціаліста науково-дослідницької установи, керівника та замісника керівника підприємства, установи та організації; керівника департаменту маркетингу, керівника підрозділів збуту й логістики; керівника підрозділів товарної та цінової політики; керівника підрозділу з маркетингових досліджень; спеціаліста у сферах маркетингового менеджменту та маркетолога-аналітика; спеціаліста із зв'язків з громадськістю та PR, спеціаліста з інтернет-маркетингу.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових служб; органи державного та муніципального управління; структури, у яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням маркетингових проблем; установи системи вищої освіти.

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх