Інноваційні магістерські курси
на підтримку покращення
енергетичного та вуглецевого сліду
будівельного фонду України
Проєкт 101082898 – UKRENERGY

Проєкт співфінансується Європейським Союзом, проте висловлені погляди та думки належать лише авторам цього проєкту і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури. Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть нести за них відповідальність.

Вебсайт https://erasmus-ukrenergy.unige.it/
Акронім: UKRENERGY
Шифр проєкту: 101082898-ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2
Термін реалізації: 1 квітня 2023 – 31 березня 2026
Координатор проекту: Університет Генуї (UNIGE), м. Генуя, Італія

Євгеній ЮРЧЕНКО

Керівник проєкту.
Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій, член-кореспондент Академії будівництва України, керівник Енерго-інноваційного хабу ПДАБА.
Заступник начальника Придніпровського регіонального центру досліджень енергоефективних технологій у будівництві та комунальному господарстві; сертифікований проектувальник у сфері енергозбереження; офіційний регіональний представник у Дніпровській області, член експертної групи з розробки та впровадження освітніх програм зі зниження енергоспоживання, науковий радник Міжнародної академії інженерії; член Технічного комітету з енергоефективності будівель і споруд Мінрегіонбуду України та безпосередній виконавець конкретних енергозберігаючих проектів у будівництві.
Наукові спрямування: Енергоефективність в будівництві. Енергетичний аудит та сертифікація енергетичної ефективності будівель та інженерних систем. Розробка проектів підвищення енергетичної ефективності. Гарант освітньо-наукової програми «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» другого рівня вищої освіти.
В рамках проєкту діє як офіційна контактна особа, місцевий координатор в академії. Він також залучений до всіх заходів з підготовки та розробки проекту.

Микола САВИЦЬКИЙ

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій, ректор Придніпровської академії будівництва та архітектури, член Академії будівництва України, член Української академії наук, член Міжнародної інженерної академії, голова Ради проректорів університетів та заступник директора Інституту з наукової роботи Придніпровського наукового центру НАН України та Міністерства освіти України, завідувач відділу будівництва та архітектури Придніпровського наукового центру НАН України, член Комітету Міністерства регіонального розвитку та будівництва України з впровадження Єврокодів в Україні. Підготував 36 кандидатів наук. студентів, опублікував понад 500 наукових праць, 5 монографій: автор 48 винаходів. Усі його останні дослідження в галузі зеленого будівництва.
Наукові спрямування: Архітектурно-конструктивно-технологічні системи для створення гармонійного антропогенно-природного середовища на основі збалансованого інноваційного розвитку та національних традицій.
В рамках проєкту виконує навчальні завдання, віднесені до дидактичної діяльності в рамках підготовки та розвитку.

Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельної і теоретичної механіки та опору матеріалів, проректор з наукової роботи Придніпровської академії будівництва та архітектури, член наукової ради Національного фонду досліджень України, член секції "Технології будівництва, дизайн, архітектура" наукової ради Міністерства освіти і науки України. Автор та співавтор більше 200 наукових публікацій, серед яких 5 монографій. 68 робіт індексовані у Scopus. Більше 60 доповідей на міжнародних наукових конференціях та семінарах. h–індекс складає 16 (за даними Scopus) та 21 (за даними Google Scholar).
Наукові спрямування: Механіка композиційних матеріалів та неоднорідних конструкцій, нелінійна динаміка, асимптотичні методи.
В рамках проєкту є уповноваженою юридичною особою від Придніпровської академії будівництва та архітектури, виконує навчальні завдання, віднесені до дидактичної діяльності в рамках підготовки та розвитку.

Тетяна НІКІФОРОВА

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій, декан, підготовлено 40 понад магістрів досліджень; має понад 100 наукових праць, є співавтором 6 монографій; має 14 патентів.
Дослідження та академічна експертиза в галузі енергетичної та технічної та економічної ефективності багатофункціональних будівель, оцінка сейсмічної безпеки існуючих будівель, енергоефективність архітектурних систем, будинки з нульовим енергоспоживанням, стале будівництво, зелені рішення для будівель, теплова реновація.
Наукові спрямування: Раціональне проектування будівель і споруд із урахуванням критеріїв сталого розвитку, енергозбереження у будівництві, розрахунок та проектування конструкцій із урахуванням зовнішніх впливів.
В рамках проєкту виконує навчальні завдання, віднесені до дидактичної діяльності в рамках підготовки та розвитку.

Олена КОВАЛЬ

Кандитат технічних наук, с.н.с., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій, сертифікований проектувальник у сфері енергозбереження; офіційний регіональний представник у Дніпропетровській області, член експертної групи з розробки та впровадження освітніх програм зі зниження енергоспоживання, член-кореспондент Академії будівництва України, науковий керівник Міжнародної інженерної академії; член технічної комісії з енергоефективності будівель і споруд Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та співавтор окремих проектів енергозбереження в будівництві.
Наукові спрямування: Енергоефективність в будівництві. Енергетичний аудит та сертифікація енергетичної ефективності будівель та інженерних систем. Розробка проектів підвищення енергетичної ефективності.
В рамках проєкту виконує навчальні завдання, віднесені до дидактичної діяльності в рамках підготовки та розвитку.

Марина ЛЯХОВЕЦЬКА-ТОКАРЄВА

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання, сертифікований проектувальник у сфері енергозбереження.
Дослідження в галузі енергоефективних та нетрадиційних теплових ресурсів у системах опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, Розробка навчально-методичних матеріалів. Консультування студентів з питань навчання чи кар’єри. Оцінка ефективності освітніх програм. Керівництво студентськими дослідженнями.
Створення технологічних навчальних матеріалів. Має понад 20 наукових публікацій.
Наукові спрямування: Наукові дослідження та академічна експертиза в галузі використання нетрадиційних теплових ресурсів із низьким потенціалом забруднення в системах опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, проектування, виробництво та промислове випробування енергетичних систем мікроклімату ефективні ресурси, енергоефективні системи HVAC. Використання низькопотенційного тепла охолоджуючої води проміжних і кінцевих охолоджувачів компресорних установок з метою енергозбереження в системах компремування газів; проектування, налагодження та промислові випробування систем мікроклімату з використанням низькопотенційних ресурсів.
В рамках проєкту готує та розробляє дидактичні матеріали до підготовки магістерської програми і програми з енергоефективності. Відповідає за підтримку сторінки проєкту на сайті Придніпровської академії будівництва та архітектури.

Юлія ДЕГТЯРЬОВА

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач навчально-наукового центру міжнародного співробітництва Придніпровської академії будівництва та архітектури, адмініструє міжнародний обмін студентами, викладачами, дослідниками та іншим персоналом і підтримує двосторонні відносини з університетами-партнерами, допомагає в написанні грантових пропозицій, координує підготовку програм англійської/французької/німецької мов, готує та видає рекламні матеріали, розробляє навчальні матеріали EFL, ESP та EAP.
В рамках проєкту є виконує завдання з підтримки контролю якості проекта та є довідковою особою перед координатором проекту щодо адміністративної/фінансової звітності проєкту.

Світлана ЦИГАНКОВА

Кандидат технічних наук, доцент. IT-експерт Центру міжнародної освіти та співробітництва.
Наукові спрямування: Тематика досліджень з внутрішнього обладнання будівель. Викладання спецкурсів Внутрішнє санітарно-технічне обладнання будівель, Тепломасообмін, Гідравлічні та аеродинамічні машини, Елементи водопостачання та каналізації. Розробка навчально-методичних матеріалів. Підготовка контрольних робіт. Проведення тестів для оцінки освітніх потреб або прогресу. Консультування студентів з питань навчання чи кар’єри. Замовлення дидактичних матеріалів та обладнання. Оцінка ефективності освітніх програм. Керівництво студентськими дослідженнями. Створення технологічних навчальних матеріалів. Координація позакласної роботи студентів.
В рамках проєкту виконує завдання з підтримки контролю якості, розповсюдження та заходів сталого розвитку.

Андрій БОНДАРЕНКО

Аспірант кафедри залізобетонних та кам'‎яних конструкцій, за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», сертифікований фахівець із проведення тесту повітропроникності, веде активну наукову діяльність у сфері повітропроникності та енергоефективності, сертифікований фахівець по роботі з вимірювальним обладнанням Retrotec.
Наукові спрямування: Моніторинг параметрів мікроклімату, який є основою дисертаційної роботи.

В рамках проєкту готує та розробляє дидактичні матеріали до підготовки магістерської програми і програми з енергоефективності.

Леонід КОСЕНКО

Аспірант кафедри залізобетонних та кам'‎яних конструкцій.
Наукові спрямування: Активна наукова діяльність у сфері повітропроникності та енергоефективності. Досвід роботи в сфері будівництва малоповерхових будівель. Досвід роботи з 3Д принтером.
В рамках проєкту готує та розробляє дидактичні матеріали до підготовки магістерської програми і програми з енергоефективності.

?>
вверх