Спеціальність: 274. Автомобільний транспорт

Освітня програма: Автомобільний транспорт

Використовуючи інновації у сфері науки і вищої освіти, що безпосередньо грунтується на традиціях вітчизняної вищої школи, забезпечувати єдність учбової і виховної діяльності на научній основі, здійснювати підготовку гармонійно розвинених, конкурентоздатних і професійно відповідальних фахівців в галузі автомобільного транспорту, орієнтованих на перспективні потреби Українського і світового ринків.

ЄВІ, ЄФВВ, фахові іспити

Бюджет

ЄВІ тест загальної навчальної компетентності (К1=0,2)
ЄВІ іноземна мова (К1=0,2)
Фаховий іспит (К1=0,6)

Контракт

Мотиваційний лист
Конкурсний бал (КБ) = (К1×П1+К2×П2+К3×П3)/(К1+К2+К3)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Системи діагностування автомобілів ;
 • Терія технічних систем;
 • Проектування автотранспортних підприємств ;
 • Проектування технологічних процесів авторемонтних підприємств;
 • Альтернативні енергоустановки;
 • Комп’ютерно-інформаційні технології керування АТЗ;
 • Основи наукових досліджень;
 • Триботехніка;
 • Планування експерименту;
 • Екологія транспорту.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Розробка та проектування агрегатів та систем автомобілів;
 • Проектування підприємств з експлуатаціїї автомобільної техніки ;
 • Експлуатація автомобільного рухомого складу;
 • Організація та здійснення автоперевезень;
 • Експертиза причин та наслідків дорожньо-транспортних пригод;
 • Сертифікації та ліцензування на автомобільному транспорті;
 • Консультаційні послуги з прнидбання та експлуатації автомобілів та комплектуючих;
 • Організація та проведення наукових досліджень.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Керівні посади на підприємствах з виготовлення та екслуатації автомобільної техніки;
 • Механіки з прийому та ремонту автомобілів ;
 • Головний інженер, механік ремонтної зони, механік по випуску автомобілів на лінію;
 • Спеціаліст з продажу автомобілів, агрегів, запасних частин та матеріалів;
 • Спеціалісти експертних організацій на транспорті, органів сертифікації та ліцензування на автомобільному транспорті.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Підприємства з виготовлення автомобілів, їх агрегатів та систем;
 • Підприємства з екслуатації автомобільної техніки ;
 • Управління контролю на транспорті при адміністраціях;
 • Автосалони з продажу автомобілів та організації з постачання агрегів, запасних частин та матеріалів;
 • Центри з технологічного проектування ремонтних та обслуговуючих підприємств;
 • Експертно-технічні центри оцінки ;
 • Центри діагностування технічного стану автомобілів.

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх