На спеціальності 192. Будівництво та цивільна інженерія здійснюється підготовка за наступними освітніми програмами:

Промислове та цивільне будівництво

Водопостачання та водовідведення

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Теплогазопостачання, вентиляція и кондиціювання

Автомобільні дороги та аеродроми

?>
вверх