Спеціальність: 076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізація: Підприємницька діяльність

Спеціальність займається підготовкою економістів та науковців широкого профілю, якім доступні рішення задач з планування, управління, аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств різних форм власності та з будування наукового підґрунтя економічних проривів в сучасному світі.

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Копія паспорта та довідки про реєстрацію місця проживання2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків3

Сертифікат4

Фотокартки

Квиток 5

1 Диплом бакалавра (або спеціаліста або магістра) з додатком

2 Дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) + дві копії довідки про реєстрацію місця проживання

3 Дві копії Реєстраційного номеру облікової картки платника податків

4 Сертифікат Магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)

5 Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Конкурсний бал = середній бал додатка до диплому (1-20 балів) + 0,25 * ЄВІ з іноземної мови + 0,75 * фахове випробовування.
Для тих, хто вступає з неспоріднених спеціальностей, необхідність у додатковому іспиті визначається правилами прийому.

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Управління потенціалом підприємства;
 • Моделювання економічних та статистичних досліджень;
 • Інтелектуальний бізнес;
 • Конкурентоспроможність підприємства;
 • Управління проектами;
 • Стратегічне управління підприємством.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Займатися науковою діяльністю, управляти інвестиційними проектами, управляти власним бізнесом, керувати підприємством, отримувати прибуток. Наш випускник – це системний аналітик, що не тільки допомагає вибрати правильне рішення при виникненні проблемної ситуації, але й дозволяє цю ситуацію передбачити й попередити.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Керівник підприємств всіх форм власності;
 • Науковий та педагогічний працівник;
 • Комерційний директор;
 • Спеціаліст з консалтингу;
 • Аспірант.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Підприємства усіх форм власності, державні органи управління, а також вищі навчальні заклади

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

?>
вверх