Спеціальність: 292. Міжнародні економічні відносини

Спеціалізація: Міжнародна економіка і бізнес


Спеціалізація «Міжнародна економіка і бізнес» передбачає підготовку фахівців з міжнародної економіки високого професійного рівня для підрозділів зовнішньоекономічної діяльності приватного бізнесу, державних установ, місцевого самоврядування, консалтингових компаній тощо, які володіють компетентностями в сферах міжнародних відносин, міжнародної економічної діяльності, інтернаціоналізації бізнесу, міжнародного менеджменту та маркетингу, реалізації міжнародних бізнес-проектів, оцінювання ризиків та загроз міжнародного бізнесового середовища; обґрунтуванні вибору оптимальних інвестиційних рішень участі українських компаній у міжнародних проектах; підготовці аналітичних рекомендацій для забезпечення дипломатичної підтримки українських підприємств на зарубіжних ринках тощо. Відмінністю спеціалізації «Міжнародний бізнес» в ПДАБА є можливість навчання в групі англофонного проекту з вивченням низки дисциплін англійською мовою, стажуванням в провідних європейських ВНЗ, в тому числі задля отримання подвійного диплому.

Перелік сертифікатів НМТ та вступних випробувань
для вступу на освітню програму

Бюджет/контракт

Українська мова та література

Іноземна мова

Математика або Географія

Конкурсний бал обраховується за формулою: 0,3 * ЗНО1 + 0,3 * ЗНО2 + 0,3 * ЗНО3 + 0,1 * Атестат"

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

  • Міжнародний бізнес;
  • Міжнародна економіка;
  • Міжнародне економічне право;
  • Міжнародні фінанси;
  • Міжнародний маркетинг;
  • Іноземна мова професійного спрямування;
  • Ділова іноземна мова;
  • Міжнародна торгівля;
  • Митне регулювання зовнішньоекономічних відносин ;
  • Міжнародні бізнес-стратегії.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

  • Аналізувати та виявити закономірності й тенденції розвитку національного та міжнародного бізнес-середовища для застосування в поточній діяльності підприємств, утанов;
  • Виконувати аналітичні та управлінські функції в діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у царині міжнародного ділового співробітництва;
  • Приймати самостійні, сумлінні та відповідальні рішення у сфері управління міжнародними бізнес-процесами в діяльності українських та іноземних компаній;
  • Приймати відповідальні рішення щодо реалізації власних бізнесових ідей та управління корпоративними інтересами міжнародних компаній.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

  • Менеджер зовнішньоекономічної діяльності підприємст і установ;
  • Консультант із зовнішньоекономічних питань регіональних і загальнодержавних установ;
  • Економіст з міжнародної торгівлі та митного регулювання;
  • Інспектор з експорту;
  • Керівник валютно-кредитних відділів банків;
  • Керівник міжнародних підприємств, відомств, організацій;
  • Дипломат (робота в дипломатичних представництвах).

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

  • Приватні чи державні компанії у сферах міжнародної торгівлі, міжнародного маркетингу, міжнародного банкінгу, управління міжнародними людськими ресурсами (HR), міжнародного туризму – вітчизняні компанії, дочірні компанії та представництва іноземних корпорацій, спільних підприємств, банки, фондові ринки, органи влади та неурядові організації. Продовження навчання на рівні магістра, в тому числі за кордоном;
  • Валютно-кредитні відділи банків, українські та закордонні філії транснаціональних банків.

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Відеоконтент з освітньої програми

Буклет з освітньої програми

?>
вверх