Навчально-методична рада академії

Навчально-методична рада (далі – НМР) – постійно діючий колективний дорадчий та експертно-консультативний орган, який здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-методичної роботи в академії та розробляє рекомендації щодо її вдосконалення.

Навчально-методична рада здійснює свою діяльність згідно з «Положенням», затвердженим Вченою радою (протокол №1 від 31.08.2021р.).

Основними завданнями НМР є:

– обговорення інструктивних листів, рекомендацій МОН України, стандартів Академії, положень та інших методичних документів;

– визначення напрямів удосконалення змісту вищої освіти, форм, методів і засобів навчання та організації освітнього процесу з урахуванням тенденцій розвитку національної та світової систем вищої освіти;

– розроблення рекомендацій щодо вдосконалення системи забезпечення якості освітнього процесу;

– сприяння впровадженню інноваційних методів навчання, новітніх освітніх методик та технологій, сучасних технічних засобів та програмних продуктів;

– подання рекомендацій щодо застосування сучасних технологій навчання і контролю знань студентів, створення єдиного інформаційного навчального середовища;

– розроблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;

– сприяння розвитку педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників;

– узагальнення та поширення досвіду навчально-методичної роботи вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти;

– презентація кращого досвіду навчально-методичної, педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників Академії.

 

Керівництво НМР:

Голова – д.т.н., професор Тетяна КРАВЧУНОВСЬКА

Секретар НМР – ас. Тетяна КОЦЮБА

Адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського 24 а, каб. 222

Телефон для довідок: (066) 393-45-58

Електронна адреса: kravchunovska.tetiana@pdaba.edu.ua

Кравчуновська Тетяна Сергіївна

Голова ради д.т.н., професор

Наказ №193 від 03.12.2021 Про часткові зміни у складі навчально-методичної ради


Наказ №167 від 20.10.2021 Про склад навчально-методичної ради


ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ РАДУ Наказ №144 від 02.09.2021 р


?>
вверх