Організація та проведення конкурсного відбору

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох предметів:

01

Для вступу на бюджетну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова та література.

02

Для вступу на бюджетну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра (на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти другим конкурсним предметом є математика, історія України, біологія, фізика, хімія, іноземна мова, географія (чітко регламентуються додатком №4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році відповідно до майбутньої спеціальності)

03

Для вступу на бюджетну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра (на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти третім конкурсним предметом є математика, історія України, біологія, фізика, хімія, іноземна мова, географія (чітко регламентуються додатком №4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році відповідно до майбутньої спеціальності)

04

або творчого конкурсу (третій предмет), при вступі на архітектурні спеціальності

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

01

середній бал (за 200-бальною шкалою) додатка до диплома за ступенем бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, за умови його відсутності середнього бала додатка до диплома про вищу освіту)

02

результат вступного випробування з фаху

03

результат вступного іспиту з іноземної мови

При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) конкурсний бал визначається сумою показників:

01

середнього балу додатка до диплома молодшого спеціаліста

02

результат вступного випробування з фаху

При вступі лише спеціальності, що визначені додатком 4 правил прийому з неспоріднених спеціальностей на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) конкурсний бал визначається сумою показників:

01

середнього балу додатка до диплома молодшого спеціаліста

02

результат вступного випробування з фаху

03

результату вступного випробування з додаткового іспиту

При вступі на неспоріднені спеціальності на основі здобутого освітнього рівня магістр (спеціаліст) для здобуття ступеня магістр конкурсний бал визначається сумою показників:

01

середнього балу додатка до диплома магістра (спеціаліста)

02

результат вступного випробування з фаху

03

результат вступного випробування з іноземної мови

04

результат вступного випробування з додаткового іспиту

Для небюджетних конкурсних пропозицій (контракт) перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів визначається закладом вищої освіти, причому першим конкурсним предметом є українська мова та література, другий конкурсний предмет обирається з математики, історії України, іноземної мови або біології за вибором закладу вищої освіти, а третій конкурсний предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (заклад вищої освіти може передбачити право вступника на вибір з двох предметів), або проводиться творчий конкурс (якщо він передбачений для цієї спеціальності).

Графік проведення вступних іспитів та
творчих конкурсів для вступу у
ДВНЗ ПДАБА

Графік проведення творчих та фахових вступних іспитів
за всіма спеціалізаціями та формами навчання

Переглянути
?>
вверх