Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


Покрокова інструкція для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною, заочною і вечірньою формами навчання

Переглянути

Покрокова інструкція для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною формами навчання

Переглянути

Покрокова інструкція для вступу на ступінь магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами навчання

Переглянути

Для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною, заочною і вечірньою формами навчання:

крок

01

початок - 1 липня 2021 року


Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів


кінець - 23 липня 2021 року о 18 год. 00 хв.

крок

02

початок - 14 липня 2021 року


Прийом заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або творчих конкурсів


кінець - 23 серпня 2021 року о 18 год. 00 хв.

крок

03

початок - 14 липня 2021 року


Прийом заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра які вступають на основі співбесіди та вступних іспитів


кінець - 16 липня 2021 року о 18 год. 00 хв.

крок

04

початок - 1 липня 2021 року


Творчі конкурси проводяться у кілька сесій


кінець - 13 липня 2021 року включно

крок

05

початок - 17 липня 2021 року


Співбесіди та вступні іспити проводяться


кінець - 19 липня 2021 року включно

крок

06


Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням здійснюється


не пізніше 12:00 годин 20 липня 2021 року

крок

07


Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву про анулювання заяв на інші місця державного замовлення


не пізніше 10:00 години 23 липня 2021 року


Зарахування цієї категорії вступників(за результатами співбесіди та за квотою-2) за державним замовленням відбувається:Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня.


не пізніше 15:00 години 23 липня 2021 року

крок

08


Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (задержавним замовленням) здійснюється


не пізніше 28 липня 2021 року

крок

09


Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення


не пізніше 18:00 годин 02 серпня 2021 року

крок

10


Зарахування вступників відбувається за державним або регіональним замовленням


09 серпня 2021 року


Зарахування вступників відбувається за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб


не пізніше 30 вересня 2021 року

крок

11


Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції здійснюється


не раніше 10 серпня 2021 року

крок

12


Переведення на вакантні місця державного, замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти проводиться


не пізніше 19 серпня 2021 року

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною формами навчання:

крок

01

початок - 14 липня 2021 року


Прийом заяв та документів


кінець - 23 липня 2021 року о 18 год. 00 хв.

крок

02

початок - 27 липня 2021 року


Фахові вступні випробування проводяться


кінець - 28 липня 2021 року

крок

03


Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється


09 серпня 2021 року

крок

04


Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення


14 серпня 2021 року

крок

05


Зарахування вступників за державним замовленням відбувається:


15 серпня 2021 року


Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається:


не пізніше 30 вересня 2021 року

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра за денною, вечірньою та заочною формами здобуття освіти на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра за всіма формами фінансування або магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за державним замовленням (1 сесія прийому документів):

крок

01

початок - 11 травня 2021 року


Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови


кінець - 03 червня 2021 року о 18 год. 00 хв.

крок

02

30 червня 2021 року


Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)


Відповідні вступні іспити з іноземної мови у ДВНЗ ПДАБА у випадках, визначених Правилами прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами, наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у ДВНЗ ПДАБА вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту


крок

03

початок - 01 липня 2021 року


Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів (вступ на бюджет)


кінець - 23 липня 2021 року


Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів (вступ на контракт)


кінець - 30 вересня 2021 року

крок

04

початок - 15 липня 2021 року


Прийом заяв та документів осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування


кінець - 23 липня 2021 року

крок

05


Фахові вступні випробування для вступників, які вже склали єдиний вступний іспит, проводяться


з 23 липня по 26 липня 2021 року

крок

06


Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням


02 серпня 2021 року

крок

07


Виконання вимог Правил прийому для зарахування


до 18.00 год. 00хв. 07 серпня 2021 року

крок

08


Зарахування вступників за державним замовленням відбувається:


12 серпня 2021 року


Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/абоюридичних осіб відбувається:


до 30 вересня 2021 року

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра за денною, вечірньою та заочною формами здобуття освіти на основі здобутого ступеня вищої освіти магістра (ОКР спеціаліста) за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Вступники, що вступають до ДВНЗ ПДАБА для здобуття ступеня магістра виключно за кошти фізичних та юридичних осібна основі вже здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти вступний іспит з іноземної мови у ДВНЗ ПДАБА за графіком вступних іспитів і завданнями, затвердженими приймальною комісією ДВНЗ ПДАБА.

крок

01

початок - 22 червня 2021 року


Прийом заяв та документів осіб, які вступають на основі результатів вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування


кінець - 21 липня 2021 року

крок

02

22 липня 2021 року


Вступний іспит з іноземної мови проводиться в ДВНЗ ПДАБА за завданнями, затвердженими приймальною комісією ДВНЗ ПДАБА


крок

03

початок - 24 липня 2021 року


Фахові вступні випробування для вступників, які вже склали вступний іспит з іноземної мови, проводяться


кінець - 26 липня 2021 року

крок

04

Виконання вимог Правил прийому для зарахування


не пізніше 29 вересня 2021 року

крок

05


Наказ про зарахування за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб


не пізніше 30 вересня 2021 року

?>
вверх