Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


Покрокова інструкція для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною, заочною і вечірньою формами навчання

Переглянути

Покрокова інструкція для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною формами навчання

Переглянути

Покрокова інструкція для вступу на ступінь магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами навчання

Переглянути

Для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною, заочною і вечірньою формами навчання:

крок

01

початок - 1 липня 2022 року


Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів


кінець - 23 серпня 2022 року о 18 год. 00 хв.

крок

02

початок - 29 липня 2022 року


Прийом заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, результатами НМТ та/або творчих конкурсів


кінець - 23 серпня 2022 року о 18 год. 00 хв.

крок

03

початок - 29 липня 2022 року


Прийом заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів


кінець - 8 серпня 2022 року о 18 год. 00 хв.

крок

04

початок - 1 липня 2022 року


Творчі конкурси проводяться у кілька сесій


кінець - 18 липня 2022 року включно

крок

05

початок - 9 серпня 2022 року


Індивідуальні усні співбесіди


кінець - 16 серпня 2022 року включно

крок

06


Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням здійснюється


не пізніше 12:00 годин 17 серпня 2022 року

крок

07


Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву про анулювання заяв на інші місця державного замовлення


не пізніше 10:00 години 20 серпня 2022 року


Зарахування цієї категорії вступників(за результатами співбесіди та за квотою-2) за державним замовленням відбувається: Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня


не пізніше 15:00 години 22 серпня 2022 року

крок

08


Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, результатів НМТ, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється


не пізніше 29 серпня 2022 року

крок

09


Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення


не пізніше 18:00 годин 02 вересня 2022 року

крок

10


Зарахування вступників відбувається за державним або регіональним замовленням


05 вересня 2022 року


Зарахування вступників відбувається за кошти фізичних та юридичних осіб


не пізніше 30 вересня 2022 року

крок

11


Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції здійснюється


не раніше 18.00 2 вересня 2022 року

крок

12


Переведення на вакантні місця державного, замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти проводиться


не пізніше 19 вересня 2022 року

Для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною, вечірньою та заочною формами навчання:

крок

01

початок - 1 липня 2022 року


Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів


кінець - 23 липня 2022 року о 18 год. 00 хв.

крок

02

початок - 29 липня 2022 року


Прийом заяв та документів для вступу


кінець - 23 серпня 2022 року

крок

03


Творчий конкурс (клаузура) для спеціальностей 022 та 191


18-23 липня 2022 року

крок

04


Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання та неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)


Не пізніше 02 вересня 2022 року

крок

05


Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення


До 18.00 07 вересня 2022 року

крок

06


Зарахування вступників відбувається:


- за державним замовленням - 09 вересня 2022 року
- за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 30 вересня 2022 року

крок

07


Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб


Не пізніше 21 вересня 2022 року

крок

08


Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції


Не раніше 18.00 07 вересня 2022 року

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра за денною, вечірньою та заочною формами здобуття освіти на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра за всіма формами фінансування:

крок

01

початок - 27 червня 2022 року


Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності


кінець - 18 липня 2022 року о 18 год. 00 хв.

крок

02

початок - 01 серпня 2022 року


Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів


кінець - 15 вересня 2022 року 18.00 год.

крок

03

початок – 25 серпня 2022 року


Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Порядку 2022, для осіб, скі вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності


кінець - 31 серпня 2022 року

крок

04

початок - 16 серпня 2022 року


Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Порядку 2022, для осіб, скі вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності або тільки фахового іспиту в закладі освіти


кінець - 15 вересня 2022 року 0 18.00 год.

крок

05


Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти


з 10 серпня до 17 серпня 2022 року

крок

06


Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності проводиться за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти у період


07 вересня до 10 вересня 2022 року

крок

07


Індивідуальні усні співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності


З 25 до 31 серпня 2022 року

крок

08


Фахові іспити


З 16 серпня до 18 вересня 2022 року

крок

09


Рекомендації для зарахування за державним (регіональним) замовленням


Не пізніше 20 вересня 2022 року

крок

10


Вимоги для зарахування мають бути виконані


18.00 24 вересня 2022 року

крок

11


Наказ про зарахування за державним замовленням


25 вересня 2022 року

крок

12


Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб


не пізніше 10 жовтня 2022 року

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра за денною, вечірньою та заочною формами здобуття освіти на основі здобутого ступеня вищої освіти магістра (ОКР спеціаліста) за кошти фізичних та/або юридичних осіб

крок

01

початок - 27 червня 2022 року


Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності


18 липня 2022 року о 18 год. 00 хв

крок

02

1 серпня 2022 року


Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів


крок

03

початок - 16 серпня 2022 року


Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Порядку 2022, для осіб, скі вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності


кінець - 23 серпня 2022 року

крок

04

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Порядку 2022, для осіб, скі вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності або тільки фахового іспиту в закладі освіти


кінець - 15 вересня 2022 року 18.00

крок

05


Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти


з 10 серпня до 17 серпня 2022 року

крок

06


Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти


з 7 вересня до 10 вересня 2022 року

крок

07


Індивідуальні усні співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності


з 25 до 31 серпня 2022 року

крок

08


Фахові іспити


з 16 серпня до 18 вересня 2022 року

крок

09


Рекомендації для зарахування за державним (регіональним) замовленням


не пізніше 20 вересня 2022 року

крок

10


Вимоги для зарахування мають бути виконані


18.00 24 вересня 2022 року

крок

11


Наказ про зарахування за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб


25 вересня 2022 року

крок

12


Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб


не пізніше 10 жовтня 2022 року

?>
вверх