Рада молодих вчених

Основна діяльність Ради на протязі всього часу її існування була направлена на підвищення престижу та авторитету Ради молодих вчених як дієвого підрозділу академії з перспективними та активними молодими вченими, який здатний сприяти підготовці молодих кваліфікованих кадрів, розвитку та реалізації їх наукового потенціалу та представляти інтереси молодих вчених в академії.

Основні завдання, які Рада виконує зараз є:

– інформування молодих науковців про різноманітні наукові заходи: всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, тренінги, конкурси на здобуття стипендій, грантів та ін.;

– надання консультативної допомоги молодим ученим в питаннях їх науково-дослідної діяльності (оформлення документів на участь в конкурсах, підготовка доповідей на семінари та конференції тощо);

– проведення щорічного моніторингу кількісного та якісного складу молодих вчених ДВНЗ ПДАБА для виявлення їх можливостей і наукових здобутків;

– проведення щорічних конкурсів «Кращий молодий вчений» та «Кращий студент-науковець» ДВНЗ ПДАБА;

– створення інформаційної бази даних про молодих науковців ДВНЗ ПДАБА, в котрій подаються відомості про наукові розробки молодих вчених та їх досягнення в науці;

– висвітлення інформації щодо роботи Ради у внутрішній газеті ДВНЗ ПДАБА «Молодий будівельник»;

– розвиток зв’язків з радами молодих вчених інших вищих навчальних закладів, НДІ України та закордонних країн для налагодження обміну досвідом в науковій діяльності;

– представлення інтересів молодих науковців у Вченій та науково-технічній раді ДВНЗ ПДАБА;

– організація та проведення разом з провідними вченими ДВНЗ ПДАБА для молодих науковців різноманітних наукових заходів: круглів столів, семінарів, конференцій, публічних лекцій та ін.;

– надання рекомендацій керівництву академії щодо призначення іменних стипендій та грошової допомоги кращим молодим ученим академії.

Голова РМВ:

Крістіна ДРИГОЛА +38 (096) 170 86 46

drygola.kristina@pdaba.edu.ua

Заступник голови РМВ:

Наталія ГРУЗІН +38 (097) 727 44 76, +38 (099) 410 91 86

hruzin.nataliia@pdaba.edu.ua

Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24А, ДВНЗ ПДАБА, каб. 203-А (другий поверх головного корпусу)

Телефон для довідок: +38 (096) 170 86 46

Електронна адреса: rmv@pdaba.edu.ua

Дригола Крістіна

Голова Ради молодих вчених

Положення


Історія


План ради молодих вчених на 2020 рік


Звіт про роботу Ради молодих вчених ДВНЗ ПДАБА зв 2020 рік.


Звіт


?>
вверх