Рада молодих вчених

Основна діяльність Ради протягом всього часу її існування була направлена на підвищення престижу та авторитету Ради молодих вчених як дієвого підрозділу академії з перспективними та активними молодими вченими, який здатний сприяти підготовці молодих кваліфікованих кадрів, розвитку та реалізації їх наукового потенціалу та представляти інтереси молодих вчених в академії.
Основні завдання, які Рада виконує зараз є:
– інформування молодих науковців про різноманітні наукові заходи: всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, тренінги, конкурси на здобуття стипендій, грантів та ін.;
– надання консультативної допомоги молодим ученим в питаннях їх науково-дослідної діяльності (оформлення документів на участь в конкурсах, підготовка доповідей на семінари та конференції тощо);
– проведення щорічного моніторингу кількісного та якісного складу молодих вчених ПДАБА для виявлення їх можливостей і наукових здобутків;
– проведення щорічних конкурсів «Кращий молодий вчений» та «Кращий студент-науковець» ПДАБА;
– створення інформаційної бази даних про молодих науковців ПДАБА, в котрій подаються відомості про наукові розробки молодих вчених та їх досягнення в науці;
– висвітлення інформації щодо роботи Ради у внутрішній газеті ПДАБА «Молодий будівельник»;
– розвиток зв’язків з радами молодих вчених інших вищих навчальних закладів, радою молодих вчених при МОН, НДІ України та закордонних країн для налагодження обміну досвідом в науковій діяльності;
– представлення інтересів молодих науковців у Вченій та науково-технічній раді ПДАБА;
– організація та проведення разом з провідними вченими ПДАБА для молодих науковців різноманітних наукових заходів: круглів столів, семінарів, конференцій, публічних лекцій та ін.;
– надання рекомендацій керівництву академії щодо призначення іменних стипендій та грошової допомоги кращим молодим ученим академії.

Голова РМВ:
Наталія ГРУЗІН +38 (097) 727 44 76, +38 (099) 410 91 86 hruzin.nataliia@pdaba.edu.ua

Заступник голови РМВ:
Владислав ФЕДІН +39 (067) 882 28 08 fedin.vladyslav@pdaba.edu.ua

Адреса: вул. Архітектора Олега Петрова, 24-а, Дніпро 49005., каб. 203-А (другий поверх головного корпусу)

Телефон для довідок: +38 (097) 727 44 76

Електронна адреса: rmv@pdaba.edu.ua

Наталія ГРУЗІН

Голова Ради молодих вчених

Положення


Склад РМВ


Історія


План ради молодих вчених на 2023 рік


Звіт про роботу Ради молодих вчених ДВНЗ ПДАБА зв 2020 рік.


Звіт


?>
вверх