?>

Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВРА

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Контракт
за рік (грн) за рік (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 12 500 -
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 10 000 5 400
Міське будівництво та господарство 10 000 5 400
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 10 000 5 400
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціонування 10 000 5 400
Автомобільні дороги та аеродроми 10 000 5 400
Водопостачання і водовідведення 10 000 5 400
263 Цивільна безпека Охорона праці 9 200 5 200
Цивільний безпека 9 200 5 200
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 10 300 5 500
122 Компютерні науки та інформаційні технології Компютерні науки 9 500 5 500
124 Системний аналіз Системний аналіз 9 500 5 200
152 Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна технології 8 500 5 500
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 8 900 5 200
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 8 900 5 200
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 8 900 5 200
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 8 500 5 100
101 Екологія Екологія 10 000 5 200
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка і бізнес 10 000 5 800
Міжнародний туризм 10 000 5 800
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 10 000 5 800
Підприємницька діяльність 10 000 5 800
073 Менеджмент Менеджмент та адміністрування 10 000 5 800
Логістика 10 000 5 800
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 10 000 5 800
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 9 500 5 500
281 Публічне управління та адміністрування Управління та адміністрування регіональних економічних систем 9 500 5 500
051 Економіка Економіка 9 500 5 500
075 Маркетинг Маркетинг 9 500 5 500

Вартість навчання на денній, вечірній та заочній формах зі скороченим терміном навчання за ступенем БАКАЛАВРА

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Контракт Контракт
за рік (грн.) за рік (грн.) за рік (грн.)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування - 10 000 -
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 10 000 - 5 400
Міське будівництво та господарство 10 000 - 5 400
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 10 000 - 5 400
Теплогазопостачання і вентиляція 10 000 - 5 400
Автомобільні дороги та аеродроми 10 000 - 5 400
Водопостачання і водовідведення 10 000 - 5 400
263 Цивільна безпека Охорона праці 9 200 - -
Цивільний захист 9 200 - -
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 10 300 - 5 500
122 Компютерні науки та інформаційні технології Компютерні науки 9 500 - -
152 Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна технології 8 500 - -
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 8 900 - -
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 8 900 - -
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 8 900 - -
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 8 500 - -
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 10 000 - 5 800
Підприємницька діяльність 10 000 - 5 800
073 Менеджмент Менеджмент та адміністрування 10 000 - 5 800
Логістика 10 000 - 5 800
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 10 000 - 5 800
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 9 500 - 5 500
051 Економіка Економіка 9 500 - -
075 Маркетинг Маркетинг 9 500 - 5 500

Вартість навчання на денній, вечірній та заочній формах навчання за ступенем МАГІСТРА за освітньо-професійною програмою

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Контракт Контракт
за рік (грн) за рік (грн) за рік (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 14 500 12 000 -
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 12 500 - 7 000
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 12 500 - 7 000
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціонування 12 500 - 7 000
Автомобільні дороги та аеродроми 12 500 2 000 7 000
Водопостачання і водовідведення 12 500 - 7 000
Енергоефективність в будівництві та міському господарстві 12 500 - 7 000
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр - - 7 800
Оцінка земель та нерухомого майна - - 7 800
122 Компютерні науки та інформаційні технології Управління проектами 12 500 - 7 800
263 Цивільна безпека Охорона праці - - 7 000
Цивільний безпека - - 7 000
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 10 500 - 7 000
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 10 500 - 7 000
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 10 500 - -
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство - - 7 000
152 Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна технології 10 500 - 7 000
101 Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 11 500 - 7 000
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 12 500 - 7 800
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 12 500 - 7 800
Підприємницька діяльність 12 500 - 7 800
073 Менеджмент Менеджмент і адміністрування 12 500 - 7 800
Логістика 12 500 - 7 800
Проектний менеджмент 12 500 - 7 800
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 12 500 - 7 800
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 12 500 - 7 800
075 Маркетинг Маркетинг 12 500 - 7 800

Вартість навчання на денній формі навчання за ступенем МАГІСТРА за освітньо-науковою програмою

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання
Контракт
за рік (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 14 500
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 12 500
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 12 500
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціонування 12 500
Автомобільні дороги та аеродроми 12 500
Водопостачання і водовідведення 12 500
Енергоефективність в будівництві та міському господарстві 12 500
Міське будівництво та господарство 12 500
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 12 900
Оцінка земель та нерухомого майна 12 900
263 Цивільна безпека Охорона праці 10 500
Цивільний безпека 10 500
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 10 500
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 10 500
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 10 500
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 10 500
101 Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 11 500

Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВРА для іноземних громадян

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Контракт
за рік (грн) за рік (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 60 797,14 -
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 44 216,10 44 216,10
Міське будівництво та господарство 44 216,10 44 216,10
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 44 216,10 44 216,10
Теплогазопостачання і вентиляція і кондиціонування 44 216,10 44 216,10
Автомобільні дороги та аеродроми 44 216,10 44 216,10
Водопостачання і водовідведення 44 216,10 44 216,10
263 Цивільна безпека Охорона праці 44 216,10 44 216,10
Цивільний захист 44 216,10 44 216,10
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 44 216,10 44 216,10
122 Компютерні науки та інформаційні технології Компютерні науки 44 216,10 44 216,10
124 Системний аналіз Системний аналіз 44 216,10 44 216,10
152 Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна технології 44 216,10 44 216,10
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 44 216,10 44 216,10
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 44 216,10 44 216,10
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 44 216,10 44 216,10
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 44 216,10 44 216,10
101 Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 44 216,10 44 216,10
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 44 216,10 44 216,10
Міжнародний туризм 44 216,10 44 216,10
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 44 216,10 44 216,10
073 Менеджмент Менеджмент та адміністрування 44 216,10 44 216,10
Логістика 44 216,10 44 216,10
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 44 216,10 44 216,10
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 44 216,10 44 216,10
281 Публічне управління та адміністрування Управління та адміністрування регіональних економічних систем 44 216,10 44 216,10
051 Економіка Економіка 44 216,10 44 216,10
075 Маркетинг Маркетинг 44 216,10 44 216,10

Вартість навчання на денній та заочній формах зі скороченим терміном навчання за ступенем БАКАЛАВРА для іноземних громадян

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Вечірня Контракт
за рік (грн) за рік (грн) за рік (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування - 10 000 -
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 44 216,10 - 44 216,10
Міське будівництво та господарство 44 216,10 - 44 216,10
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 44 216,10 - 44 216,10
Теплогазопостачання і вентиляція 44 216,10 - 44 216,10
Автомобільні дороги та аеродроми 44 216,10 - 44 216,10
Водопостачання і водовідведення 44 216,10 - 44 216,10
263 Цивільна безпека Охорона праці 44 216,10 - -
Цивільний захист 44 216,10 - -
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 44 216,10 - 44 216,10
122 Компютерні науки та інформаційні технології Компютерні науки 44 216,10 - -
152 Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна технології 44 216,10 - -
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 44 216,10 - -
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 44 216,10 - -
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 44 216,10 - -
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 44 216,10 - -
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 44 216,10 - 44 216,10
Підприємницька діяльність 44 216,10 - 44 216,10
073 Менеджмент Менеджмент та адміністрування 44 216,10 - 44 216,10
Логістика 44 216,10 - 44 216,10
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 44 216,10 - 44 216,10
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 44 216,10 - 44 216,10
051 Економіка Економіка 44 216,10 - -
075 Маркетинг Маркетинг 44 216,10 - 44 216,10

Вартість навчання на денній, вечірній та заочній формах навчання за ступенем МАГІСТРА за освітньо-професійною програмою для іноземних громадян

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Контракт Контракт
за рік (грн) за рік (грн) за рік (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 66 324,15 44 216,10
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 55 270,13 - 44 216,10
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 55 270,13 - 44 216,10
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціонування 55 270,13 - 44 216,10
Автомобільні дороги та аеродроми 55 270,13 - 44 216,10
Водопостачання і водовідведення 55 270,13 - 44 216,10
Енергоефективність в будівництві та міському господарстві 55 270,13 - 44 216,10
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр - - 44 216,10
Оцінка земель та нерухомого майна - - 44 216,10
122 Компютерні науки та інформаційні технології Управління проектами 55 270,13 - 44 216,10
263 Цивільна безпека Охорона праці - - 44 216,10
Цивільний безпека - - 44 216,10
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 55 270,13 - 44 216,10
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 55 270,13 - 44 216,10
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 55 270,13 - 44 216,10
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство - - 44 216,10
152 Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна технології 55 270,13 - 44 216,10
101 Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 55 270,13 - 44 216,10
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 55 270,13 - 44 216,10
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 55 270,13 - 44 216,10
Підприємницька діяльність 55 270,13 - 44 216,10
073 Менеджмент Менеджмент і адміністрування 55 270,13 - 44 216,10
Логістика 55 270,13 - 44 216,10
Проектний менеджмент 55 270,13 - 44 216,10
Міжнародний менеджмент 55 270,13 - 44 216,10
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 55 270,13 - 44 216,10
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 55 270,13 -
075 Маркетинг Маркетинг 55 270,13 - 44 216,10

Вартість навчання на денній формі навчання за ступенем МАГІСТРА за освітньо-науковою програмою для іноземних громадян

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання
Контракт
за рік (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 66 324,15
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 44 216,10
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 44 216,10
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціонування 44 216,10
Автомобільні дороги та аеродроми 44 216,10
Водопостачання і водовідведення 44 216,10
Енергоефективність в будівництві та міському господарстві 44 216,10
Міське будівництво та господарство 44 216,10
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 44 216,10
Оцінка земель та нерухомого майна 44 216,10
263 Цивільна безпека Охорона праці 44 216,10
Цивільний безпека 44 216,10
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 44 216,10
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 44 216,10
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 44 216,10
101 Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 44 216,10

Реквізити для сплати контракту


?>
вверх