?>

Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВРА

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання Додаткові послуги
Контракт Контракт Контракт Договір
за рік (грн) за рік (грн) за рік (грн) за семестр (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 13 720 - 10 980 2 500
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 10 100 5 500 - 2 500
Міське будівництво та господарство 10 100 5 500 - 2 500
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 10 100 5 500 - 2 500
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціонування 10 100 5 500 - 2 500
Автомобільні дороги та аеродроми 10 100 5 500 - 2 500
Водопостачання і водовідведення 10 100 5 500 - 2 500
263 Цивільна безпека Охорона праці 10 100 5 500 - 2 500
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 11 300 6 360 - 2 500
122 Компютерні науки та інформаційні технології Компютерні науки 10 430 6 360 - 2 500
124 Системний аналіз Системний аналіз 10 980 6 360 - 2 500
152 Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна технології 9 330 5 100 - 2 500
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 9 770 5 500 - 2 500
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 9 770 5 500 - 2 500
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 9 770 5 500 - 2 500
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 9 330 5 100 - 2 500
101 Екологія Екологія 9 770 5 400 - 2 500
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка і бізнес 10 980 6 360 - 1 700
Міжнародний туризм 10 980 6 360 - 1 700
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 10 980 6 360 - 2 500
Підприємницька діяльність 10 980 6 360 - 2 500
073 Менеджмент Менеджмент та адміністрування 10 980 6 360 - 2 500
Логістика 10 980 6 360 - 2 500
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 10 980 6 360 - 2 500
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 10 980 6 360 - 2 500
281 Публічне управління та адміністрування Управління та адміністрування регіональних економічних систем 10 980 6 360 - 2 500
051 Економіка HR-інжнірінг 10 980 6 360 - 2 500
075 Маркетинг Маркетинг 10 980 6 360 - 2 500

Вартість навчання на денній, вечірній та заочній формах навчання за ступенем МАГІСТРА

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Контракт Контракт
за рік (грн) за рік (грн) за рік (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 15 900 13 170 -
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 13 720 - 7 680
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 13 720 - 7 680
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціонування 13 720 - 7 680
Автомобільні дороги та аеродроми 13 720 - 7 680
Водопостачання і водовідведення 13 720 - 7 680
Енергоефективність в будівництві та міському господарстві 13 720 - 7 680
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 14 160 - 8 560
122 Компютерні науки та інформаційні технології Компютерні науки 13 720 - 8 560
263 Цивільна безпека Охорона праці 11 520 - 7 680
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 11 520 - 7 680
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 11 520 - 7 680
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 11 520 - -
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 11 520 - 7 680
152 Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна технології 11 520 - 7 680
101 Екологія Екологія 12 620 - 7 680
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 13 720 - 8 560
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 13 720 - 8 560
073 Менеджмент Менеджмент і адміністрування 13 720 - 8 560
Логістика 13 720 - 8 560
Проектний менеджмент 13 720 - 8 560
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 13 720 - 8 560
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 13 720 - 8 560
075 Маркетинг Маркетинг 13 720 - 8 560

Реквізити для сплати контракту


Вартість за навчання магістрів


Вартість за навчання бакалаврів


Для іноземних громадян додаток 1


Для іноземних громадян додаток 2


?>
вверх