Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВР на 2021-2022 н.р.

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Договір Вечірня Контракт
за рік (грн) за семестр (грн)* за рік (грн) за рік (грн)
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 29 950 2 730 25 500 -
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 13 950 2 730 - 6 500
Міське та комунальне господарство 13 950 2 730 - 6 500
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 13 950 2 730 - 6 500
Теплогазопостачання і вентиляція 13 950 2 730 - 6 500
Автомобільні дороги та аеродроми 13 950 2 730 - 6 500
Водопостачання та водовідведення 13 950 2 730 - 6 500
263 Цивільна безпека Охорона праці 12 950 2 730 - 6 500
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 14 800 2 730 - 7 700
122 Компютерні науки Компютерні науки 29 950 2 730 - 10 500
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 12 900 2 730 - 6 500
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 12 900 2 730 - 6 500
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 12 900 2 730 - 6 500
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 12 900 2 730 - 6 500
101 Екологія Екологія 12 900 2 730 - 6 500
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна туриcтична діяльність 29 950 2 730 25 500 10 500
Міжнародна торгівля та інвестування 29 950 2 730 25 500 10 500
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємницька діяльність 29 950 2 730 25 500 10 500
073 Менеджмент Менеджмент та адміністрування 29 950 2 730 25 500 10 500
Логістика 29 950 2 730 25 500 10 500
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансове управління бізнесом 29 950 2 730 25 500 10 500
071 Облік і оподаткування Міжнародний облік та бізнес звітність 29 950 2 730 25 500 10 500
075 Маркетинг Маркетинг 29 950 2 730 25 500 10 500
051 Економіка Економіка будівельного бізнесу 29 950 2 730 25 500 10 500
Міжнародна економіка та бізнес 29 950 2 730 25 500 10 500
281 Публічне управління та адміністрування Управління та адміністрування регіональних економічних систем 29 950 2 730 25 500 10 500

* - вартість навчання на всіх спеціальностях 1-го року та спеціальності "Міжнародна економіка" з 1-го по 4-й рік навчання.

Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем МАГІСТР

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Вечірня Контракт
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 38 900 33 100 -
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 16 900 - 8 800
Міське та комунальне господарство 16 900 - 8 800
Енергоаудит та енергоефективність в будівництві 16 900 - 8 800
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 16 900 - 8 800
Теплогазопостачання і вентиляція 16 900 - 8 800
Автомобільні дороги та аеродроми 16 900 - 8 800
Водопостачання та водовідведення 16 900 - 8 800
263 Цивільна безпека Охорона праці 13 800 - 8 800
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 16 900 - 9 550
122 Компютерні науки Компютерні науки 38 900 - 13 650
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 13 800 - 8 800
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 13 800 - 8 800
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 13 800 - -
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 13 800 - 8 800
101 Екологія Екологія 14 900 - 8 800
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний економіка і бізнес 38 900 33 100 13 650
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємницька діяльність 38 900 33 100 13 650
073 Менеджмент Менеджмент і адміністрування 38 900 33 100 13 650
Логістика 38 900 33 100 13 650
Проектний менеджмент 38 900 33 100 13 650
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 38 900 33 100 13 650
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 38 900 33 100 13 650
075 Маркетинг Маркетинг 38 900 33 100 13 650
051 Економіка Економіка будівельного бізнесу 38 900 33 100 13 650

Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Код та найменування спеціальності Денна форма навчання Заочна форма навчання
192 Будівництво та цивільна інжнерія 19 950 14 800
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 19 950 14 800
132 Матеріалознавство 19 950 14 800
263 Цивільна безпека 23 700 14 800
051 Економіка 32 650 12 100
281 Публічне управління та адміністрування 32 650 12 100

Вартість навчання 2021-2022 (аспірантура)


Вартість навчання 2021-2022 (для вступників)


Вартість на магістра на весь термін навчання


Вартість аспірантури за весь термін навчання


Вартість аспірантури за рік


Вартість на бакалавра за весь термін навчання


Вартість навчання (бак, маг) на денній та заочній формах навчання зарахованих у 2019


Вартість навчання (бак, маг) на денній та заочній формах навчання 2017-2018


Вартість навчання 2020-2021 (для вступників)


Для іноземних громадян додаток 1


Для іноземних громадян додаток 2


?>
вверх