Спеціальність: 281. Публічне управління та адміністрування

Освітня програма: Публічне управління та адміністрування

Дана програма спрямована на підготовку фахівців, які володіють знаннями про функціонування сучасних економічних систем, здатних розв’язувати складні завдання та приймати управлінські рішення у сфері публічного адміністрування. Сучасні державотворчі процеси в Україні та світі формують значний попит на кваліфіковані кадри, які зможуть впроваджувати ефективні програми економічного зростання села, міста, області та всієї країни, використовуючи найкращий іноземний досвід.

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури та Спеціалізована установа Франкофонії з Адміністрації та Менеджменту (ESFAM–AUF) – інститут Асоціації франкомовних університетів (AUF), м. Софія, Болгарія, підписали угоду про міжнародне співробітництво, у рамках якої студенти-магістри ПДАБА мають можливість навчатись в ESFAM–AUF та отримати диплом магістра провідних вищих навчальних закладів Франції та Бельгії в сфері управління адміністративними ресурсами і підприємствами за п’ятьма програмами, серед яких за спеціальністю:

- Магістр менеджменту та адміністрування підприємств, у співпраці з Університетом Нант (Франція);

- Магістр державного управління, в партнерстві з Університетом Льєж (Бельгія).

ЄВІ, ЄФВВ, фахові іспити

Бюджет/контракт

Тест загальної навчальної компетентності ЄВІ (К1=0,2)
ЄВІ з іноземної мови 2023 або 2024 рр. (К2=0,2)
ЄФВВ (один з предметних тестів на вибір вступника) 2024 р. (К3=0,6)
Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Технології прийняття рішень в публічному управлінні;
 • Розвиток електронного урядування та електронної демократії;
 • Україна в геополітичному просторі та системі міжнародної безпеки;
 • Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні;
 • Соціальна відповідальність та сталий екологозбережуючий розвиток;
 • Україна в геополітичному просторі та системі міжнародної безпеки.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування;
 • Здійснення управлінської діяльності у сфері регіонального розвитку та реалізації регіональної економічної політики;
 • Застосування теорій та наукових методів відповідної галузі публічного управління та адміністрування в умовах комплексності завдань та невизначеності оточуючого середовища.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Менеджери (керівники) з регіонального розвитку;
 • Керівники та провідні спеціалісти департаментів, служб державних органів влади обласного та місцевого рівня;
 • Керівники державних установ та підприємств;
 • Провідні спеціалісти в міжнародних фондах регіонального розвитку;
 • Керівники регіональних проєктів та програм.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Випускники мають право працювати в органах державного управління та місцевого самоврядування, громадських організаціях, міжнародних фондах регіонального розвитку, недержавних організаціях, підприємницьких структурах різних форм власності, а також здійснювати адміністративну та управлінську діяльність в закладах освіти, територіально-адміністративних відділах управління проектами та програмами бізнес-сектору на керівних посадах.

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх