Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Гарант: Сергій КОРНІЄВСЬКИЙ
Korniievskyi.serhii@pdaba.edu.ua

  Інформація вступнику про спеціальність

  Освітньо-професійна програма 2023

  Освітньо-професійна програма 2022

   Навчальний план ОП

   Сертифікат про акредитацію

   Кадрове забезпечення

   Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

   Силабуси навчальних дисциплін

   План заходів щодо усунення недоліків після акредитації

?>
вверх