Кадрове забезпечення освітніх програм

АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА
Назва освітньої програми Гарант Рівень вищої освіти Кадрове забезпечення
Економіка Юлія ОРЛОВСЬКА
orlovska.yuliia@pdaba.edu.ua
PhD
Матеріалознавство Володимир БОЛЬШАКОВ
bolshakov.volodymyr@pdaba.edu.ua
PhD
Промислове та цивільне будівництво Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ
vladyslav.danishevskyy@pdaba.edu.ua
PhD
Публічне управління та адміністрування Галина ЄВСЄЄВА
yevsieieva.halyna@pdaba.edu.ua
PhD
Цивільна безпека Анатолій БЄЛІКОВ
belikov@pdaba.edu.ua
PhD
АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Назва освітньої програми Гарант Рівень вищої освіти Кадрове забезпечення
Архітектура та містобудування Тетяна ЦИМБАЛОВА
tsymbalova.tetiana@pdaba.edu.ua
Б
Віктор Воробйов
vorobiov.viktor@pdaba.edu.ua
МП
Олександр ХАРЛАН
alexkharlan@pdaba.edu.ua
МН
Дизайн Лариса ЯНКОВСЬКА
yankovska.larysa@pdaba.edu.ua
Б
Краєзнавчо-екскурсійна робота Галина ЛИСЕНКО
lysenko.halyna@pdaba.edu.ua
Б
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Олена ПОЛОВНА-ВАСИЛЬЄВА
polovna.olena@pdaba.edu.ua
Б
Українська мова та література й іноземна мова Лариса БОГУСЛАВСЬКА
bohuslavska.larysa@pdaba.edu.ua
Б
БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Назва освітньої програми Гарант Рівень вищої освіти Кадрове забезпечення
ВІМ технології в будівництві та цивільній інженерії Артем СОПІЛЬНЯК
sopilniak.artem@pdaba.edu.ua
МП
Автомобільні дороги і аеродроми Юлія БАЛАШОВА
balashova.yuliia@pdaba.edu.ua
Б
Віктор ДЕМ’ЯНЕНКО
demianenko.viktor@pdaba.edu.ua
МП
Олександр ТРЕГУБ
tregub.olexandr@pdaba.edu.ua
МН
Будівництво та експлуатація споруд атомної і теплової енергетики Владислав КОВБА
kovba.vladyslav@pdaba.edu.ua
МП
Енергоаудит та енергоефективність в будівництві Олена КОВАЛЬ
koval.olena@pdaba.edu.ua
МП
Євгеній ЮРЧЕНКО
yel@pdaba.edu.ua
МН
Міське будівництво і господарство Борис МАКОВЕЦЬКИЙ
makovetskyi.borys@pdaba.edu.ua
Б
Петро САНЬКОВ
sankov.petro@pdaba.edu.ua
МП
Міське та комунальне господарство Ольга КАПШУК
kapshuk.olha@pdaba.edu.ua
Б
Тетяна КРАВЧУНОВСЬКА
kravchunovska.tetiana@pdaba.edu.ua
МП
Промислове та цивільне будівництво Ольга КАПШУК
kapshuk.olha@pdaba.edu.ua
Б
Тетяна НІКІФОРОВА
nikiforova.tetiana@pdaba.edu.ua
МП
Світлана ШЕХОРКІНА
svitlana.shekhorkina@pdaba.edu.ua
МН
Технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів Володимир МОСЬПАН
mospan.volodumur@pdaba.edu.ua
Б
Надія СТОРЧАЙ
storchai.nadiia@pdaba.edu.ua
МП
Віктор КОЛОХОВ
kolokhov.viktor@pdaba.edu.ua
МН
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Назва освітньої програми Гарант Рівень вищої освіти Кадрове забезпечення
(Міждисциплінарна) Девелопмент нерухомості Євгенія МОРОЗОВА
morozova.yevheniia@pdaba.edu.ua
МН
Економіка будівельного бізнесу Ганна СТУПНІКЕР
stupniker.hanna@pdaba.edu.ua
Б
Логістика Вікторія БОЖАНОВА
bozhanova.viktoriia@pdaba.edu.ua
Б
Ірина КАШИРНІКОВА
kashyrnikova.iryna@pdaba.edu.ua
МП
Маркетинг Ірина КОНОНОВА
kononova.irina@pdaba.edu.ua
Б
Ірина МОЙСЕЄНКО
moiseienko.iryna@pdaba.edu.ua
МП
Маркетинг та бізнес-аналітика Наталя ВЕРХОГЛЯДОВА
verkhoglyadova.nataliya@pdaba.edu.ua
МП
Менеджмент та адміністрування Надія ШАПА
shapa.nadia@pdaba.edu.ua
Б
Валерій ВЕЧЕРОВ
vecherov.valeri@pdaba.edu.ua
МП
Міжнародна економіка і бізнес Віктор КУЛЬБАКА
kulbaka.viktor@pdaba.edu.ua
Б
Юлія ОРЛОВСЬКА
orlovska.yuliia@pdaba.edu.ua
МП
Міжнародна економіка та бізнес Світлана ШЕВЦОВА
shevtsova.svetlana@pdaba.edu.ua
Б
Міжнародна торгівля та інвестування Інна СТЕНІЧЕВА
stenicheva.inna@pdaba.edu.ua
Б
Міжнародна туристична діяльність Вероніка ЧАЛА
chala.veronika@pdaba.edu.ua
Б
Міжнародний облік та бізнес-звітність Наталія СВІЧКАР
svichkar.nataliia@pdaba.edu.ua
Б
Облік і оподаткування Юлія ПРИМУШ
prymush.yuliia@pdaba.edu.ua
Б
Вікторія ОНИЩЕНКО
onyschenko.viktoriia@pdaba.edu.ua
МП
Підприємницька діяльність Кіра СПІРІДОНОВА
spiridonova.kira@pdaba.edu.ua
Б
Павло ФІСУНЕНКО
fisunenko.pavlo@pdaba.edu.ua
МП
Проектний Менеджмент Ірина ПОПОВИЧЕНКО
popovychenko.iryna@pdaba.edu.ua
МП
Публічне управління та адміністрування Сергій КОРНІЄВСЬКИЙ
Korniievskyi.serhii@pdaba.edu.ua
МП
Управління та адміністрування регіональних економічних систем Юлія РОЩИНА
roshchyna.yuliia@pdaba.edu.ua
Б
Фінанси і кредит Тетяна ЗАГОРЕЛЬСЬКА
zahorelska.tetiana@pdaba.edu.ua
Б
Ганна ПОЛЗІКОВА
polzikova.hanna@pdaba.edu.ua
МП
Фінансове управління бізнесом Тетяна ЗАГОРЕЛЬСЬКА
zahorelska.tetiana@pdaba.edu.ua
Б
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
Назва освітньої програми Гарант Рівень вищої освіти Кадрове забезпечення
Машини та обладнання 3D-друку в будівництві Сергій ШАТОВ
shatov.serhii@pdaba.edu.ua
Б
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Андрій УЖЕЛОВСЬКИЙ
uzhelovskyi.andrii@pdaba.edu.ua
Б
Володимир ТКАЧОВ
tkachov.volodymyr@pdaba.edu.ua
МП
Автомобільний транспорт Тетяна КОЛЕСНІКОВА
kolesnikova.tetiana@pdaba.edu.ua
Б
Олександр ЛИХОДІЙ
lykhodii.oleksandr@pdaba.edu.ua
МП
Комп’ютерне матеріалознавство і дизайн матеріалів Наталія ГРУЗІН
hruzin.nataliia@pdaba.edu.ua
Б
Комп’ютерні науки Наталія ВЕЛЬМАГІНА
velmahina.natalia@pdaba.edu.ua
Б
Ніна ЄРШОВА
ershova.nina@pdaba.edu.ua
МП
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання Олександр ГОЛУБЧЕНКО
holubchenko.oleksandr@pdaba.edu.ua
Б
Роман КРОЛЬ
krol.roman@pdaba.edu.ua
МП
Прикладне матеріалознавство Ганна ЧАЙКОВСЬКА
chaikovska.hanna@pdaba.edu.ua
Б
Віра ВАХРУШЕВА
vakhrusheva.vera@pdaba.edu.ua
МП
Володимир ВОЛЧУК
volchuk.volodymur@pdaba.edu.ua
МН
ФАКУЛЬТЕТ ЦИВІЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ
Назва освітньої програми Гарант Рівень вищої освіти Кадрове забезпечення
Водопостачання та водовідведення Олена НЕСТЕРОВА
nesterova.olena@pdaba.edu.ua
Б
Олена НАГОРНА
nahorna.olena@pdaba.edu.ua
МП
Микола НЕЧИТАЙЛО
nechytailo.mykola@pdaba.edu.ua
МН
Геодезія та землеустрій Олеся КУЛЬБАКА
kulbaka.olesia@pdaba.edu.ua
Б
Ганна ІШУТІНА
ishutina.hanna@pdaba.edu.ua
МП
Юрій КІРІЧЕК
kirichek.yurii@pdaba.edu.ua
МН
Екологія Олена ТИМОШЕНКО
tymoshenko.olena@pdaba.edu.ua
Б
Наталія ТКАЧ
tkach.nataliia@pdaba.edu.ua
МП
Володимир ГІЛЬОВ
hilyov.v@pdaba.edu.ua
МН
Охорона праці Володимир ШАЛОМОВ
shalomov.volodymyr@pdaba.edu.ua
Б
Олександр ПИЛИПЕНКО
pylypenko.oleksandr@pdaba.edu.ua
МП
Микола НАЛИСЬКО
nalisko.nikolay@pdaba.edu.ua
МН
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання Леонтіна СОЛОД
solod.leontina@pdaba.edu.ua
Б
Анатолій ПЕТРЕНКО
petrenko_ao@pdaba.edu.ua
МП
Ірина ГОЛЯКОВА
holiakova.ira@pdaba.edu.ua
МН
Урбоекологія Вікторія ПОЛТОРАЦЬКА
poltoratskaya.viktoriya@pdaba.edu.ua
МП
?>
вверх