Інститут з експертизи, проектування та вишукувань

Інститут створено у липні 1998р., як структурний підрозділ науково-дослідної частини, для виконання проектних, науково-технічних, пошукових робіт та експертизи.

Інститут з експертизи, проектування та вишукувань очолює докт. техн. наук, проф. Кірічек Юрій Олександрович який діє на підставі кваліфікаційного сертифіката експерта, виданого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Атестаційною архітектурно-будівельною комісією.

Інститут виконуємо такі роботи:

 • науково-технічне забезпечення впровадження нових технологій, матеріалів, методів розрахунку в будівництві;
 • розробка та експертиза проектної будівельної документації;
 • складання та експертиза кошторисів;
 • інструментальне обстеження будівельних конструкцій та матеріалів;
 • обстеження будівель, споруд, обладнання з метою визначення їх технічного стану, відповідності будівельним нормам та придатності до експлуатації;
 • розробка технічних та інвентарних паспортів будівель;
 • розробка рекомендацій по підсиленню будівельних конструкцій;
 • пошукові роботи, геодезичні спостереження за осіданнями, деформаціями будівель, споруд та будівельних конструкцій;
 • будівельно-технічні експертизи у тому числі за рішенням суду;
 • аналіз фінансово-господарської діяльності, складання бізнес планів підприємств, визначення збитків;
 • консалтингові послуги по приватизації, операціям із нерухомістю, у тому числі із земельними ділянками;
 • інші науково-технічні роботи.

Інститут з експертизи, проектування та вишукувань працює в якості суб’єкта оціночної діяльності відповідно до сертифікату суб’єкта оціночної діяльності,   виданого Фондом державного майна України, виконується:

 • оцінка об’єктів в матеріальній формі: нерухомості,  в тому числі земельних ділянок, машин та обладнання, транспортних засобів, товарів та іншого майна та майнових прав.
 • оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності;

У складі Інститут з експертизи, проектування та вишукувань Придніпровської державної академії будівництва та архітектури працюють оцінювачі які мають багаторічний досвід наукової та практичної оціночної діяльності. Інститут забезпечує регулярне проведення Всеукраїнських науково-технічних конференцій за участю іноземних фахівців за тематикою приватизації, оцінки та оподаткування.

З метою реалізації Закону України «Про оцінку майна, майнових прав, та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно до Угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України  Придніпровська державна академія будівництва та архітектури на базі навчального центру проводить курси професійної базової підготовки оцінювачів та підвищення кваліфікації за напрямами:

 • оцінка об’єктів у матеріальній формі;

1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»;

1.2 «Оцінка машин і обладнання»;

1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів»;

1.4 «Оцінка літальних апаратів»;

1.5 «Оцінка судноплавних засобів»;

1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність».

 • оцінка цілісних майнових  комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»;

2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Навчальні програми передбачають можливість професійної базової підготовки оцінювачів на базі вищої освіти за модульними схемами навчання. Після завершення навчальних курсів та стажування випускникам видається посвідчення, встановленого Фондом державного майна України, яке надає можливість отримати право проведення професійної оціночної діяльності в Україні.

Адреса: 49600, м.Дніпро, вул. Чернишевського, 24А, к. 228.

Телефон для довідок: (067) 566-54-38

Електронна адреса: iepi@pdaba.edu.ua

КІРІЧЕК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Директор інститут з експертизи, проектування та вишукувань, д.т.н., професор

?>
вверх