Спеціальність: 192. Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма: Будівництво та експлуатація споруд атомної і теплової енергетики

Атомні і теплові електростанції виробляють значну частину загальнонаціонального обсягу електроенергії та є ключовими компонентами енергетичної індустрії України. З огляду на важливість атомної енергетики для нашої країни, необхідно забезпечити належний рівень експертизи та професійної підготовки фахівців, які братимуть участь у будівництві та експлуатації атомних і теплових електростанцій. Це вимагає наявності високоякісних освітніх програм, спрямованих на підготовку спеціалістів з відповідними знаннями та навичками. В програмі поєднується теоретичне та практичне навчання здобувачів із засвоєнням знань щодо проєктування, розрахунку, будівництва та експлуатації об’єктів АЕС і ТЕС. Набуття освітньої кваліфікації з можливістю здобуття необхідних навиків для розв’язання складних інженерно-технічних задач у сфері будівництва та експлуатації атомної і теплової енергетики.

ЄВІ, ЄФВВ, фахові іспити

Бюджет/контракт

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Архітектурно-планувальні рішення об’єктів атомної та теплової енергетики;
 • Геологічні вишукування на майданчиках об’єктів атомної та теплової енергетики;
 • Обстеження і моніторинг стану фундаментів та будівельних конструкцій об'єктів АЕС і ТЕС;
 • Будівельні матеріали та методи контролю їх властивостей;
 • Надійність об’єктів АЕС і ТЕС з урахуванням життєвого циклу;
 • Планування, організація і управління будівництвом об'єктів атомної та теплової енергетики;
 • Динаміка та сейсмічна стійкість фундаментів та будівельних конструкцій об’єктів АЕС і ТЕС;
 • Моделювання взаємодії підземних конструкцій об’єктів АЕС і ТЕС з ґрунтовим середовищем;
 • BIM-технології у проєктуванні конструкцій об'єктів АЕС і ТЕС;
 • Особливості проєктування металевих конструкцій об’єктів АЕС і ТЕС.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Розробка проєктів будівництва конструкцій та об’єктів АЕС і ТЕС з використанням ВІМ технологій;
 • Розробка проєктів основ, фундаментів та геотехнічних споруд атомних і теплових електричних станцій з використанням ВІМ технологій;
 • Виконання числового моделювання поведінки основ, фундаментів та надземних конструкцій об’єктів АЕС та ТЕС з урахуванням складних геологічних умов та процесів;
 • Обстеження будівельних конструкцій об’єктів АЕС і ТЕС для надання висновків щодо оцінки їх технічного стану для продовження ресурсу будівельних конструкцій діючих АЕС і ТЕС;
 • Вибір, проєктування та застосування спеціальних будівельних матеріалів на об'єктах теплової та атомної енергетики;
 • Управління цифровою інформацією протягом життєвого циклу будівельного об’єкту від проектування, будівництва, експлуатації, ремонту, реконструкції та до демонтажу;
 • Застосовування сучасних методів числового моделювання для аналізу статистичних даних розрахунку будівель та споруд АЕС і ТЕС при проєктуванні, обстеженні, та моніторингу об’єктів атомної і теплової енергетики.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Будівельні організації;
 • Підприємства з генерації атомної та теплової електроенергії;
 • Проєктно-конструкторські організації;
 • Підприємства з виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
 • Органи державної влади та місцевого самоврядування;
 • Підприємства житлово-комунального господарства;
 • Заклади вищої освіти та науково-дослідні інститути.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • інженер-проєктувальник;
 • керівник будівництва безпосередньо на будівельному майданчику;
 • головний інженер технічного контролю будівництва;
 • інженер з впровадження новітніх технологій у будівництві;
 • науковий співробітник / викладач закладів вищої освіти.

Буклет зі спеціальності

?>
вверх