Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
Управління та адміністрування регіональних економічних систем

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Гарант: Олена КАХОВИЧ
kakhovych.elena@pdaba.edu.ua

  Інформація вступнику про спеціальність

  Освітньо-професійна програма 2023

  Освітньо-професійна програма 2020

  Освітньо-професійна програма 2019

  Освітньо-професійна програма 2018

   Навчальний план ОП

   Сертифікат про акредитацію

   Кадрове забезпечення

   Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

   Силабуси навчальних дисциплін

   План заходів щодо усунення недоліків після акредитації

?>
вверх