Інформація

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

A

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

B

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2 подають заяви в паперовій формі.

C

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

D

Вступники можуть подати необмежену кількість заяв на контрактну форму навчання.

Необхідні документи:

Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) 1,2 та 11 сторінки

Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього

Копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

Копію документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності)

Копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних

Треба знати !

Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ДВНЗ ПДАБА, до якого вони подаються. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

?>
вверх