Спеціальність: 133. Галузеве машинобудування

Освітня програма: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Спеціалізація "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання" дає змогу отримати сучасні уявлення про призначення, класифікацію, технічні та технологічні особливості сучасних підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин та обладнання, а також поглиблені знання щодо методів розрахунку, проектування, визначення експлуатаційних показників, організації експлуатації та обслуговування сучасних підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин та обладнання.

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Копія паспорта та довідки про реєстрацію місця проживання2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків3

Сертифікат4

Фотокартки

Квиток 5

1 Диплом бакалавра (або спеціаліста або магістра) з додатком

2 Дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) + дві копії довідки про реєстрацію місця проживання

3 Дві копії Реєстраційного номеру облікової картки платника податків

4 Сертифікат Магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)

5 Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Конкурсний бал = середній бал додатка до диплому+ЗНО з іноземної мови+фахове випробовування
Для тих, хто вступає з неспоріднених спеціальностей, додатковий іспит є обов'язковим.

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Використання сучасних технологій для забезпечення міцності БДМ;
 • Моделі та методи прийняття рішень в інженерних задачах;
 • Оцінка ефективності БДМ;
 • Створення БДМ з використанням гідроакумулюючих та енергозберігаючих систем;
 • БДМ підвищеної ефективності;
 • Сучасні методи випробування будівельних кранів;
 • Фірмове обслуговування БДМ;
 • Сучасні методи дослідження та розрахунку динамічних процесів БДМ.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Запропонувати і спроектувати нові перспективні підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання в залежності від потреб ринку;
 • Розробити і скорегувати технологічні процеси виробництва машин або їх ремонту;
 • Оцінити фактичний стан будівельної машин під час її експлуатації;
 • Організувати сервісне обслуговування, ремонт та продаж БДМ;
 • Визначати необхідність виконання попереджувальних робіт, ремонту, модернізації або реконструкції БДМ.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Керівник підприємства, установи та організації з експлуатації будівельних машин;
 • Майстер будівельної дільниці на заводах ЗБК;
 • Головний механік на підприємствах агропромислового комплексу;
 • Головний інженер авторемонтного підприємства;
 • Інженер-механік з технічного нагляду;
 • Інженер-конструктор підйомно-транспортної техніки;
 • Менеджер з продажу та обслуговування підйомно-транспортної техніки.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • На виробництві (важке машинобудування);
 • У будівництві (експлуатація будівельних машин);
 • На підприємствах агропромислового комплексу;
 • Автотранспортних, ремонтних підприємствах різних форм власності;
 • На підприємствах з видобутку та переробки природної сировини;
 • На складних і небезпечних технічних системах (АЕС) і військових об'єктах;
 • На кафедрах освітніх установ.

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх