ХХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція

 Шановні колеги!
 ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

19 квітня 2023 року проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Стародубовські читання – 2023», присвячену 119-й річниці з дня народження академіка АН УРСР, д.т.н., професора Кирила Федоровича Стародубова, за темою «Актуальні проблеми матеріалознавства у будівництві і архітектурі та втілення нових наукових розробок в роботах по ліквідації наслідків бойових дій і у повоєнній відбудові країни»

У рамках конференції плануються напрями роботи:
– прикладне матеріалознавство;
– будівництво, архітектура;
– будівельні сталі;
– будівельне виробництво;
– будівельна механіка;
– ВІМ-технології в будівництві та цивільній інженерії;
– термомеханічна обробка сталей;
– комп’ютерне моделювання структури та властивостей матеріалів;
– моделювання дронів і активних систем захисту будівель і споруд.

Мови конференції: українська, англійська, німецька, французька.

Заявки про участь у конференції з вказівкою теми доповіді та автора надсилайте за електронними адресами: volchuky@gmail.com або mb.pdaba@gmail.com (секретар оргкомітету конференції – Т. А. Шпаковська, т: (098)524-11-30).

ЗАЯВА

У заявці просимо вказати: тему доповіді; прізвище, ім’я та по батькові (повністю); посаду та місце роботи (назва ЗВО або іншого закладу, повна назва кафедри, для студентів – факультету), за наявності – науковий ступінь, вчене звання; електронну адресу, телефон/вайбер.

Після отримання заявки з Вами зв’яжеться представник оргкомітету щодо форми участі в конференції, обсягу та терміну подання матеріалів (тези, стаття, без публікації).

Матеріали конференції можуть бути надруковані (за бажанням доповідача) у науково-інформаційному журналі «МТОМ» (Вип. №№ 1 і 2 – 2023) та науково-практичному журналі «Український журнал будівництва та архітектури». Тексти приймаються за електронною адресою mitomdnipro1997@gmail.com (відповідальний секретар Тимошенко О.А., т.: (050)452-43-63) до 04.05.23.

Заявки приймаються до 17.04.2023 включно.

Голова оргкомітету конференції,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки,
Заслужений діяч науки і техніки
України, д. т. н., проф. Володимир БОЛЬШАКОВ

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ.

?>
вверх