Відділ освітніх платних послуг

Відділ освітніх платних послуг є структурним підрозділом академії, який підпорядковується безпосередньо проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи. У своїй роботі відділ освітніх платних послуг керується чинним законодавством України, Статутом Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, нормативними документами та положенням про відділ.

Основні завдання відділу:

  • організація та проведення роботи щодо укладання договорів на надання платних освітніх послуг;
  • здійснення контролю за своєчасним внесенням плати фізичними та юридичними особами за освітню послугу в розмірах та в строки, що встановлені договором;
  • забезпечення замовника необхідною інформацією про правила та вимоги щодо організації надання освітніх послуг;
  • інформування замовника про наявну заборгованість та наслідки у разі порушення договірних обов’язків;
  • інформування керівництва та деканатів про поточну заборгованість та порушення замовником умов сплати за навчання у встановленому договором порядку;
  • регулювання взаємовідносин між академією та замовником платних освітніх послуг у межах чинного законодавства.

Розмір плати за навчання

Адреса: 49005, м. Дніпро,вул. Архітектора Олега Петрова, 24-а, кімн. 240

Телефон для довідок: +38(056) 746-11-95

Електронна адреса: liubushkin.valeriy@pdaba.edu.ua

Любушкін Валерій Іванович

Завідувач відділу освітніх платних послуг

Положення про відділ освітніх платних послуг


Положення про укладання та контроль за виконанням договорів з надання платних освітніх послуг у ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"


?>
вверх