Публічне управління та адміністрування

Гарант освітньо-наукової програми за третім рівнем вищої освіти 281 “Публічне управління та адміністрування”: д.н. з держ. упр., проф. Євсєєва Г.П.

2023-2024 н.р.

281 PhD РОЗКЛАД занять 2023-2024 семестр 2


281 PhD РОЗКЛАД занять 2023-2024 семестр 1


2022-2023 н.р.

281 PhD РОЗКЛАД занять 2022-2023 семестр 2


281 PhD РОЗКЛАД занять 2022-2023 семестр 1


Навчальний план 2022-2023 рр.


2021-2022 н.р.

281 PhD РОЗКЛАД занять 2021-2022 Семестр 2


2020-2021 н.р.

Навчальний план 2020


?>
вверх