Публічне управління та адміністрування

Гарант освітньо-наукової програми за третім рівнем вищої освіти 281 “Публічне управління та адміністрування”: д.н. з держ. упр., проф. Євсєєва Г.П.

281 PhD РОЗКЛАД занять 2021-2022 Семестр 2


Навчальний план 2020


?>
вверх