Наглядова рада ДВНЗ ПДАБА

Основними принципами діяльності наглядової ради є:

 • колегіальність та максимальна відкритість у прийнятті рішень;
 • прозорість діяльності;
 • неупередженість і рівноправність членів наглядової ради;
 • розмежування прав, повноважень і відповідальності між наглядовою радою і ректором академії;
 • незалежність від політичних партій, релігійних організацій, громадських обєднань.

Основною діяльністю наглядової ради є проведення незалежної оцінки результатів наукової (науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної ) діяльності академії.

Основними завданнями є:

 1. Сприяння діяльності академії щодо:
  • розв’язання перспективних завдань розвитку академії;
  • інтеграція у світовий науковий простір, пошуку шляхів розширення та удосконалення міжнародного науково-технічного співробітництва;
  • створення позитивного іміджу, зокрема  у відповідальній галузі науки та сфері наукової діяльності в цілому.
 2. Подання ректору академії рекомендацій та пропозицій стосовно:
  • шляхів реалізації установою державної політики у відповідній галузі науки;
  • напрямків удосконалення діяльності установи, її фінансового та матеріально-технічного забезпечення, міжнародного та науково-технічного співробітництва;
  • пріорітетних напрямків розвитку установи у сфері наукової. науково-технічної та інновваційної діяльності;
  • залучення фінансових та інших інвестиційних ресурсів для забезпечення реалізації основних напрямів діяльності та розвитку установи.

Адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського 24 а

Телефон для довідок: (0562) 47-07-88

Електронна адреса: postmaster@pdaba.edu.ua

Куліченко Іван Іванович

Голова наглядової ради

Наказ про створення наглядової ради 2023


Наказ про створення наглядової ради


Положення про наглядову раду


Склад наглядової ради


?>
вверх