Спеціальність: 174. Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Освітня програма: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Випускники нашого напрямку вміють проводити дослідження об’єктів автоматизації, будувати їх математичні моделі, проводити експерименти на моделях з метою оптимізації структури і параметрів систем управління. Володіють сучасними методами дослідження та розробки систем управління з використанням нейронних мереж, нечіткої логіки.

ЄВІ, ЄФВВ, фахові іспити

Бюджет

ЄВІ тест загальної навчальної компетентності (К1=0,2)
ЄВІ іноземна мова (К1=0,2)
Фаховий іспит (К1=0,6)

Контракт

Мотиваційний лист
Конкурсний бал (КБ) = (К1×П1+К2×П2+К3×П3)/(К1+К2+К3)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Інформаційні технології у наукових дослідженнях;
 • Моделі та методи прийняття рішень в інженерних задачах;
 • Спец. курс зі спеціальності «Застосування мікропроцесорних засобів для автоматизації обладнання»;
 • Штучний інтелект в управлінні технологічними об’єктами;
 • Fuzzy – управління ( управління з нечіткою логікою);
 • Комплекси технічних і програмних засобів систем управління технологічними процесами;
 • Спец. курс за спеціальністю «Застосування мікропроцесорної техніки для автоматизації систем електроприводу та технічного діагностування АСК ТП»

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Розробляти програмне забезпечення для мікроконтролерів;
 • Моделювати технологічний процес;
 • Вирішувати завдання Fuzzy – управління;
 • Вирішувати завдання з використанням штучного інтелекту;
 • Програмувати нейроконтролер;
 • Проектувати адаптивні системи управління з використанням нейроконтролерів;
 • Розраховувати працездатність цифрових систем автоматичного керування;
 • Розраховувати імпульсні системи автоматичного керування.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Начальник центральної лабораторії автоматизації і механізації підприємства;
 • Старший інженер науково дослідного інституту;
 • Науковий співробітник;
 • Начальник цеху по виробництву;
 • Головний фахівец центральної лабораторії автоматизації і механізації підприємства;
 • Зав. групи інженерів науково дослідного інституту;
 • Головний інженер з обслуговування комплексу технічних засобів АСУ.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • На підприємствах, організаціях з виготовлення та експлуатації сучасних автоматичних та автоматизованих мережних систем управління підприємств з використання SCADA- систем, internet – технологій, GPS та GPRS- зв’язку, інформаційних мереж Ethernet та промислових мереж, контролерів, інтелектуальних датчиків і виконавчих механізмів.;
 • На фірмах з проектування, створення та експлуатації складних розподілених, ієрархічних АСУ підприємств, розробки програмам управління обладнанням для різних галузей промисловості на спеціалізованих мовах та у сучасних системах програмування;
 • В області комп’ютерного моделювання технологічних процесів на підприємствах різних галузей і форм власності.

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

Відгуки наших випускників

 • Юлія Слупська

  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 2017

  Обучение по специальности является интересным и увлекательным занятием. Знания, полученные на кафедре, открывают широкие возможности при трудоустройстве, как в нашей стране, так и за границей. Эта специальность, дает знания о многих технических дисциплинах. Нельзя сказать, что обучение является простым. Преподаватели относятся к студентам достаточно строго, но всегда с пониманием.

?>
вверх