Спеціальність: 051. Економіка

Освітня програма: «Міжнародна економіка і бізнес»

Освітня програма «Міжнародна економіка і бізнес» передбачає підготовку фахівців з міжнародної економіки високого професійного рівня для підрозділів зовнішньоекономічної діяльності приватного бізнесу, державних установ, місцевого самоврядування, консалтингових компаній тощо, які володіють компетентностями в сферах міжнародних відносин, міжнародної економічної діяльності, інтернаціоналізації бізнесу, міжнародного менеджменту та маркетингу, реалізації міжнародних бізнес-проектів, оцінювання ризиків та загроз міжнародного бізнесового середовища; обґрунтуванні вибору оптимальних інвестиційних рішень участі українських компаній у міжнародних проектах; підготовці аналітичних рекомендацій для забезпечення дипломатичної підтримки українських підприємств на зарубіжних ринках тощо. Відмінністю освітньої програми « Міжнародна економіка і бізнес» в ПДАБА є можливість навчання в групі англофонного проекту з вивченням низки дисциплін англійською мовою, стажуванням в провідних європейських ВНЗ, в тому числі задля отримання подвійного диплому.

Перелік сертифікатів НМТ та вступних випробувань
для вступу на освітню програму

Бюджет

Українська мова (К1=0,35)
Математика (К2=0,4)
Історія України (К3=0,25)

Контракт

Іноземна мова (К4=0,25) або Біологія (К4=0,2) або Фізика (К4=0,2) або Хімія (К4=0,2) або Географія (К4=0,35) або Українська література (К4=0,25)
Предметний тест з економіки та управління (КЄФВВ=1)
Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4 + КЄФВВ × БЄФВВ) / (К1 + К2 + К3 + К4 + КЄФВВ)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Міжнародний бізнес;
 • Міжнародна економіка;
 • Міжнародне економічне право;
 • Міжнародні фінанси;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Іноземна мова професійного спрямування;
 • Ділова іноземна мова;
 • Міжнародна торгівля;
 • Митне регулювання зовнішньоекономічних відносин ;
 • Міжнародні бізнес-стратегії.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Аналізувати та виявити закономірності й тенденції розвитку національного та міжнародного бізнес-середовища для застосування в поточній діяльності підприємств, утанов;
 • Виконувати аналітичні та управлінські функції в діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у царині міжнародного ділового співробітництва;
 • Приймати самостійні, сумлінні та відповідальні рішення у сфері управління міжнародними бізнес-процесами в діяльності українських та іноземних компаній;
 • Приймати відповідальні рішення щодо реалізації власних бізнесових ідей та управління корпоративними інтересами міжнародних компаній.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Менеджер зовнішньоекономічної діяльності підприємст і установ;
 • Консультант із зовнішньоекономічних питань регіональних і загальнодержавних установ;
 • Економіст з міжнародної торгівлі та митного регулювання;
 • Інспектор з експорту;
 • Керівник валютно-кредитних відділів банків;
 • Керівник міжнародних підприємств, відомств, організацій;
 • Дипломат (робота в дипломатичних представництвах).

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Приватні чи державні компанії у сферах міжнародної торгівлі, міжнародного маркетингу, міжнародного банкінгу, управління міжнародними людськими ресурсами (HR), міжнародного туризму – вітчизняні компанії, дочірні компанії та представництва іноземних корпорацій, спільних підприємств, банки, фондові ринки, органи влади та неурядові організації. Продовження навчання на рівні магістра, в тому числі за кордоном;
 • Валютно-кредитні відділи банків, українські та закордонні філії транснаціональних банків.

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Відеоконтент з освітньої програми

Буклет з освітньої програми

?>
вверх