Наказ

від 22.11.2021

№ 189

Про заходи щодо успішного завершення осіннього семестру 2021-2022 навчального року


Наказ

від 11.11.2021

№ 187

Про проведення конкурсу електронних навчальних посібників


Наказ

від 24.09.2021

№ 153

Про призначення відповідальних осіб за використання інформаційних ресурсів в освітній діяльності кафедр


Наказ

від 26.11.2020

№ 242

Про закріплення аудиторного фонду академії


Наказ

від 24.11.2020

№ 233

Про перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів вищоі освіти на академічний плагіат в ДВНЗ ПДАБА


Наказ

від 26.02.2019

№ 110

Про порядок супроводу (надання допомоги) осiб з обмеженими фiзичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобiльних груп населення пiд час перебування на території академії


Наказ

від 15.03.2019

№ 136

Про порядок роботи зі зверненнями громадян


Наказ

від 25.02.2021

№ 39

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"


Наказ

від 07.05.2021

№ 87

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини"


Наказ

від 16.06.2021

№ 108

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 191 "Архітектура та містобудування"


Наказ

від 06.01.2021

№ 1

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"


Наказ

від 07.05.2021

№ 86

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 051 "Економіка"


Наказ

від 25.11.2020

№ 238

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 075 "Маркетинг"


Наказ

від 25.11.2020

№ 237

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 073 "Менеджмент"


Наказ

від 25.11.2020

№ 236

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 101 "Екологія"


Наказ

від 25.11.2020

№ 235

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"


Наказ

від 22.10.2020

№ 205

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 132 "Матеріалознавство"


Наказ

від 15.10.2020

№ 199

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 263 "Цивільна безпека"


Наказ

від 10.09.2020

№ 180

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія"


Наказ

від 21.10.2020

№ 204

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки "


Наказ

від 16.01.2020

№ 10

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"


Наказ

від 21.02.2020

№ 51

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування"


Наказ

від 21.02.2020

№ 52

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"


Наказ

від 24.02.2020

№ 65

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"


Наказ

від 12.11.2019

№ 500

Про склад групи забезпечення зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт"


?>
вверх