Подолання розриву між університетом
і промисловістю:
інноваційна магістерська навчальна програма,
що підтримує розвиток зелених робочих місць
і цифрових навичок в українському будівельному секторі
Проєкт 101127884 – The BRIDGE

Проєкт співфінансується Європейським Союзом, проте висловлені погляди та думки належать лише авторам цього проєкту і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури. Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть нести за них відповідальність.

Вебсайт: знаходиться в розробці
Акронім: The BRIDGE
Шифр проєкту: 101127884-ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2
Термін реалізації: 1 листопада 2023 – 31 жовтня 2026
Координатор проєкту: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), м. Дніпро, Україна

Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ

Доктор технічних наук, професор кафедри будівельної і теоретичної механіки та опору матеріалів, член наукової ради Національного фонду досліджень України, член секції "Технології будівництва, дизайн, архітектура" наукової ради Міністерства освіти і науки України. Автор та співавтор більше 200 наукових публікацій, серед яких 5 монографій. 68 робіт індексовані у Scopus. Більше 60 доповідей на міжнародних наукових конференціях та семінарах. h–індекс складає 16 (за даними Scopus) та 21 (за даними Google Scholar).
Наукові спрямування: Механіка композиційних матеріалів та неоднорідних конструкцій, нелінійна динаміка, асимптотичні методи.
В рамках проєкту є уповноваженою юридичною особою від Придніпровської академії будівництва та архітектури, виконує навчальні завдання, віднесені до стадій дидактичної діяльності та сталого розвитку.

Микола САВИЦЬКИЙ

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій, член Академії будівництва України, член Української академії наук, член Міжнародної інженерної академії, голова Ради проректорів університетів та заступник директора Інституту з наукової роботи Придніпровського наукового центру НАН України та Міністерства освіти України, завідувач відділу будівництва та архітектури Придніпровського наукового центру НАН України, член Комітету Міністерства регіонального розвитку та будівництва України з впровадження Єврокодів в Україні. Підготував 36 кандидатів наук, опублікував понад 500 наукових праць, 5 монографій: автор 48 винаходів. Усі його останні дослідження в галузі зеленого будівництва.
Наукові спрямування: Архітектурно-конструктивно-технологічні системи для створення гармонійного антропогенно-природного середовища на основі збалансованого інноваційного розвитку та національних традицій.
В рамках проєкту виконує навчальні завдання, віднесені до дидактичної діяльності та сталого розвитку.

Артем СОПІЛЬНЯК

Кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної геометрії та графіки, сертифікований проєктувальник у частині забезпечення механічного опору та стійкості.
Дослідження із застосуванням ВІМ технологій для формотворення архітектурних частин та елементів будівель та споруд, а також підвищення теплозахисних властивостей огороджуючих непрозорих та світлопрозорих конструкцій.
Розробка навчально-методичних матеріалів. Консультування студентів з питань навчання та проєктування будівельних конструкцій будівель та споруд. Керівництво студентськими дослідженнями. Створення навчально – методичних матеріалів. Має понад 60 наукових публікацій.
Наукові спрямування: міцність та тріщиностійкість тришарових залізобетонних стінових панелей з середнім шаром з енергоефективного полістиролбетону.
Менеджер проєкту від Придніпровської академії будівництва та архітектури. Відповідає за підтримку сторінки проєкту на сайті ПДАБА.

Світлана ШЕХОРКІНА

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій.
Наукові дослідження та академічна експертиза в галузі проєктування будівельних конструкцій за критеріями раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, стійкого розвитку та циркулярної економіки, ефективного поєднання різних матеріалів в конструктивних елементах будівель та споруд. Розробка навчально-методичних матеріалів. Оцінка ефективності освітніх програм. Має понад 70 наукових публікацій.
В рамках проєкту готує та розробляє дидактичні матеріали до підготовки магістерської програми і програми з енергоефективності.

Юлія ДЕГТЯРЬОВА

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач навчально-наукового центру міжнародного співробітництва Придніпровської академії будівництва та архітектури, адмініструє міжнародний обмін студентами, викладачами, дослідниками та іншим персоналом і підтримує двосторонні відносини з університетами-партнерами, допомагає в написанні грантових пропозицій, координує підготовку програм англійської/французької/німецької мов, готує та видає рекламні матеріали, розробляє навчальні матеріали EFL, ESP та EAP.
В рамках проєкту є виконує завдання з підтримки контролю якості проєкта та є відповідальною особою щодо адміністративної/ фінансової звітності проєкту.

Світлана ЦИГАНКОВА

Кандидат технічних наук, начальник відділу міжнародного співробітництва.
Наукові спрямування: Тематика досліджень з внутрішнього обладнання будівель. Внутрішнє санітарно-технічне обладнання будівель, Енергозбереження та енергоефективність в будівництві. Тепломасообмін. Гідравлічні та аеродинамічні машини, Елементи водопостачання та каналізації. Розробка навчально-методичних матеріалів. Підготовка контрольних робіт. Проведення тестів для оцінки освітніх потреб або прогресу. Консультування студентів з питань навчання чи кар’єри. Розробка дидактичних матеріалів. Оцінка ефективності освітніх програм. Керівництво студентськими дослідженнями. Створення технологічних навчальних матеріалів. В рамках проєкту виконує завдання з адміністрування та підтримки контролю якості, розповсюдження та заходів сталого розвитку.

Оксана ЗІНКЕВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій.
Напрями наукових досліджень: Раціональне проєктування будівельних конструкцій, проєктування і реконструкція будівель і споруд зі сталевих, кам'яних і залізобетонних конструкцій, розрахунок і проєктування малоповерхових будівель та надбудов з легких сталевих тонкостінних конструкцій, підсилення конструкцій, енергоеффективність житлових будівель різної поверховості В рамках проєкту готує та розробляє дидактичні матеріали до підготовки магістерської програми.

Тетяна НІКІФОРОВА

Доктор технічних наук, , професор кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій, має понад 100 наукових праць, є співавтором 6 монографій; має 14 патентів.
Дослідження та академічна експертиза в галузі енергетичної та технічної та економічної ефективності багатофункціональних будівель, оцінка сейсмічної безпеки існуючих будівель, енергоефективність архітектурних систем, будинки з нульовим енергоспоживанням, стале будівництво, зелені рішення для будівель, теплова реновація. Наукові спрямування: Раціональне проєктування будівель і споруд із урахуванням критеріїв сталого розвитку, енергозбереження у будівництві, розрахунок та проєктування конструкцій із урахуванням зовнішніх впливів.
В рамках проєкту виконує навчальні завдання, віднесені до дидактичної діяльності в рамках підготовки та впровадження магістерської програми.

Олександр АДЕГОВ

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання.
Наукові дослідження в сфері енергоефективних технологій в генерації, транспортуванні, розподілі та споживанні теплової енергії.
Наукові спрямування: підвищення експлуатаційної надійності систем теплопостачання на основі комп’ютеризації управління розподілом теплоти.
В рамках проєкту готує та розробляє дидактичні матеріали до підготовки магістерської програми і програми з енергоефективності.

Анатолій ПЕТРЕНКО

Кандидат технічних наук, д, доцент кафедри опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання.
Дослідження, прогнозування параметрів мікроклімату та їх вплив на стан людини, розробка й удосконалення систем життєзабезпечення будинку з використанням відновлюваних джерел енергії. Участь в міжнародній програмі TEMPUS.
Наукові спрямування: забезпечення параметрів мікроклімату в приміщеннях будинку системами життєзабезпечення; вплив параметрів мікроклімату на стан людини; розробка й удосконалення систем життєзабезпечення будинку з використанням відновлюваних джерел енергії.

Віктор КОЛОХОВ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
Наукові спрямування: розробка і впровадження інноваційних проєктів, трансфер енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій при будівництві, реновації будівель, споруд і їх елементів, інноваційні технології життєвого циклу будівель і споруджень житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення, розробка системи моніторингу технічного стану будівель та споруд, неруйнівні методи контролю властивостей бетону, технологія виробництва бетонних та залізобетонних конструкцій, енергоефективність та екологічність конструкцій будівель.
В рамках проєкту готує та розробляє дидактичні матеріали до підготовки магістерської програми і програми з життєзабезпечення будинку з використанням відновлюваних джерел енергії.

?>
вверх