Відомості про гуртожитки

Сьогодні в Придніпровській держаній академії будівництва та архітектури функціонує 7 власних гуртожитків для поселення, в яких створені необхідні умови для проживання, побуту, відпочинку і навчання здобувачів освіти. Студентські гуртожитки знаходяться близько до основних навчальних корпусів академії.

Усі студенти денної форми навчання мають можливість отримати місце у студентському гуртожитку.

За потреби, у період навчально-екзаменаційної сесії місцями у гуртожитках забезпечуються студенти заочної форми навчання.

Організація житлово-побутових умов для проживання у гуртожитках

На початку навчального року в усіх гуртожитках проходять зустрічі студентів із заступниками деканів факультетів по виховній роботі, головами студрад з метою ознайомлення студентів з їхніми правами та обов’язками, з інструкціями по техніці безпеки, правилами поведінки в гуртожитку та організації дозвілля студентів у позанавчальний час.

Для забезпечення оптимальних умов проживання і побуту студентів приміщення у гуртожитках оснащенні необхідними меблями, обладнанням, пристроями. У студентів виховується дбайливе ставлення до майна гуртожитку та організовується його цільове використання.

З питань поселення звертатися за тел. +38(056) 746-20-84

Інформаційні матеріали

Положення про студентські гуртожитки ДВНЗ ПДАБА


Вартість проживання в гуртожитках для студентів та інших осіб


Кількість вільних місць у гуртожитках ПДАБА


Адреси гуртожитків


?>
вверх