НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Міністерство освіти і науки України
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Український державний університет науки і технології

24-25 квітня 2024 року
м. Дніпро

Шановні колеги, запрошуємо взяти участь в роботі науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Мета заходу – розвиток творчої активності наукової молоді, залучення її до вирішення актуальних завдань сучасної науки, повоєнного відновлення і відбудови України, збереження і розвитку національного науково-освітнього простору, встановлення контактів і налагодження співпраці між майбутніми колегами. Форма проведення: змішана (очно та онлайн). Робочі мови: українська та англійська.

СКЛАД НАУКОВОГО КОМІТЕТУ
Данішевський В. В., д. т. н., проф. (співголова комітету)
Пройдак Ю. С., д. т. н., проф. (співголова голови комітету, за згодою)
Савицький М. В., д. т. н., проф. (співголова комітету)
Шаблистий В.В., д.ю.н., проф. (співголова комітету, за згодою)
Адєгов О. В., к. т. н., доц.
Бекетов О. В., д. т. н., доц.
Бєліков А. С., д. т. н., проф.
Волчук В. М., д. т. н., проф.
Євсєєва Г.П., д.н. з держ. упр., проф.
Нікіфорова Т. Д., д. т. н., проф.
Орловська Ю. В., д. е. н., проф.
Петренко А. О., к. т. н., доц.
Саньков П. М., к. т. н., проф.
Тютєрєв І. А., к. т. н., доц.
Фісуненко Н. О., к. е. н. (за згодою)
Фісуненко П. А., д. е. н., доц.
Харлан О. В., к. арх., доц.
Шатов С. В., д. т. н., проф.
Шиян В. М., к. фіз. вих., доц.
Юрченко Є. Л., к. т. н., доц.

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
Грузін Н. В., к. т. н., доц.
Зінченко А. Я., гол. студ. ради
Ляховецька-Токарєва М. М., к. т. н., доц.
Сологубова С. В., к. н. ф. в. с., доц.
Ступнікер Г. Л., к. е. н., доц.
Тимошенко О. А., к. т. н., доц.
Ткач Т. В., к. т. н., доц.
Федін В. А., ас.
Швець І. А., ст. викл.

Тематичні напрями конференції
– Архітектура і містобудування, дизайн і образотворче мистецтво
– Теоретичні основи будівництва. Новітні технології, конструкції та матеріали для будівництва, реконструкції та відновлення будівель і споруд
– Інженерні системи будівель, енергоефективність, екологія, безпека життєдіяльності, охорона праці, цивільний захист
– Інформаційні технології, механічна інженерія, матеріалознавство
– Економіко-управлінські аспекти відновлення і розвитку повоєнної України
– Гуманітарна складова у вимірах сучасних вимог до будівельно-архітектурної галузі. Роль фізичної культури та спорту у вихованні здорової нації

Важливі дати
14 квітня – кінцевий термін прийняття заявок на участь та тез доповідей
20 квітня – повідомлення про робочу програму конференції
24-25 квітня – конференція
10 травня – публікація збірника тез конференції

Публікація матеріалів конференції
Тези доповідей будуть опубліковані в збірнику матеріалів конференції (електронне видання з номером ISBN та DOI). Публікаційний внесок складає 100 грн. За бажанням, учасники конференції можуть подати статті для публікації в «Українському журналі будівництва та архітектури» (фахове видання МОН категорії «Б»).

Відзначення учасників конференції
Учасники, які виступлять із доповідями, відзначаються сертифікатами. За кожним із тематичних напрямів конференції науковий комітет визначає найкращі доповіді. Учасники, які зробили найкращі доповіді, нагороджуються грамотами та правом безкоштовної публікації статті в «Українському журналі будівництва та архітектури».

Подання матеріалів
Для участі в конференції необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням https://forms.gle/fboyqZwx44tHwRrR9 та надіслати тези доповіді обсягом до трьох повних сторінок на електронну адресу mitomdnipro1997@gmail.com (шаблон за посиланням ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ).

Тези необхідно надіслати до 14 квітня 2024 р. для участі у конференції, до 19 квітня 2024 р. для публікації тез, на електронну адресу:
mitomdnipro1997@gmail.com

Додаткова iнформацiя за телефоном:
(050) 452-43-63 – Тимошенко Олена Анатоліївна

Контактні особи
Реєстрація та організаційні питання
Федін Владислав Андрійович
+380738822808
fedin.vladyslav@pdaba.edu.ua

Публікація матеріалів конференції
Тимошенко Олена Анатоліївна
+380504524363
mitomdnipro1997@gmail.com

Адреса оргкомітету
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, вул. Архітектора Олега Петрова 24а, Дніпро 49005.

Додаток. Наказ про проведення конференції.

?>
вверх