Інститут безперевної фахової освіти ДВНЗ ПДАБА

Інститут безперервної фахової освіти (ІБФО) створений у грудні 1998 р. як структурний підрозділ ПДАБА.

В інституті почали функціонувати три факультети: довузівської підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації. Професорсько-викладацьким колективом цих факультетів забезпечується безперервність фахової освіти від професійної довузівської підготовки школярів до підвищення кваліфікації фахівців усіх рівнів.

Безперервність освіти включає декілька етапів. На першому етапі учнівська та робітнича молодь проходить фахову довузівську підготовку. Другий етап  — здобуття освіти у ВНЗ, Інституті безперервної фахової освіти з  отриманням дипломів спеціалістів державного зразка. Студенти старших курсів ПДАБА та інших вишів ІІІ–ІV рівнів акредитації можуть паралельно навчатися в ІБФО, заочно отримуючи другу вищу освіту за скорочений термін. Третій етап — навчання в ІБФО, яке надає можливість отримати другу спеціальність на основі здобутого ОКР та практичного досвіду, а також здобуття знань за двома спеціальностями відповідних ОКР.  Вищу та другу вищу освіту за ІV рівнем акредитації студенти ІБФО здобувають залежно від базової підготовки протягом 2–3  років. Четвертий етап представлений різноманітними формами підвищення кваліфікації.

Відділ післядипломної освіти

Відділ підвищення кваліфікації

Підготовче відділення

Адреса: ___

Телефон для довідок: ___

Електронна адреса: ___

Мелашич Василь Васильович

Директор інституту

?>
вверх