Iнформацiйно-обчислювальний центр

БІЛЬШЕ 45 РОКІВ В АКАДЕМІЇ

Інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ) ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури створений на базі Навчально-методичного комп’ютерного відділу (НМКВ) 1 січня 2017 р

Інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ) є самостійним структурним підрозділом ДВНЗ «ПДАБА» і призначений для:

– навчально-методичного забезпечення процесу впровадження пакетів прикладних програм (ППП) і САПР в навчальний процес кафедр;

– забезпечення практик, лабораторних і практичних робіт з використанням студентами кафедр ППП (Mathcad, MatLab та ін.) і пакетів САПР (Компас, Ліра, Мономах, ArchiCAD, AutoCAD, Revit, Inventor) в сітці розкладу і поза сіткою;

– наукових досліджень студентів і викладачів;

– обробки інформації про діяльність академії (АСУ ВНЗ);

– технічного, системного та прикладного забезпечення комп’ютерів навчальних класів;

– інші види робіт.

ІОЦ здійснює свою діяльність згідно із планом робіт в тісному контакті з кафедрами академії. ІОЦ в своїй діяльності керується “Положенням про ІОЦ”, указами і розпорядженнями ректора, указами МОН, молоді та спорту України. Керівництво роботою ІОЦ здійснює начальник ІОЦ, який призначається ректором академії.

 

ЗАВДАННЯ ІОЦ

1. Технічне забезпечення навчального процесу кафедр (лабораторних і практичних занять, курсового та дипломного проектування, виробничих практик з використанням ППП і пакетів САПР) в сітці розкладу занять і поза сіткою.

2. Освоєння нових версій ППП і пакетів САПР.

3. Впровадження в навчальний процес пакетів прикладних програм і пакетів САПР; консультування та забезпечення методичними документами щодо їх практичного застосування.

4. Розробка і впровадження підсистем АСУ академії на базі її локальної обчислювальної мережі (ЛОМ).

5. Обробка інформації про навчальну та фінансової діяльність академії, яка визначається підсистемами АСУ.

6. Системне обслуговування комп’ютерів АСУ академії.

 

Докладніше за посиланням.

Адреса: Адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова, 24-а, IОЦ ДВНЗ «ПДАБА», кімн. 1008

Телефон для довідок: +380 (562) 47-53-41

Електронна адреса: icc@pdaba.edu.ua

Третяк Микола Іванович

Виконуючий обов’язки нач. IОЦ

?>
вверх