Спеціальність: 133. Галузеве машинобудування

Освітня програма: Машини та обладнання 3D-друку в будівництві

Спеціалізація "Машини та обладнання 3D-друку в будівництві" дає змогу отримати сучасні знання у сфері проектування, виробництва, програмування, сервісу, діагностики, оцінки ефективності, обслуговування та ремонту машин та обладнання для 3D-друку у будівництві та машинобудуванні.

Перелік сертифікатів НМТ та вступних випробувань
для вступу на освітню програму

Бюджет

Українська мова (К1=0,3)
Математика (К2=0,5)
Історія України (К3=0,2) або іноземна мова (К3=0,25) або біологія (К3=0,2) або фізика (К3=0,5) або хімія (К3=0,2)

Контракт

Мотиваційний лист
Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Комп’ютерна техніка та програмування;
 • Комп’ютерне моделювання 3D-об’єктів;
 • Деталі машин;
 • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка;
 • Основи комп’ютерно-інтегрованого управління;
 • Програмування мікроконтролерів;
 • Машини та обладнання для 3D-друку в будівництві;
 • Будівельні матеріали для 3D-друку будівль, споруд та конструкцій;
 • Експлуатація та обслуговування машин та обладнання для 3D-друку;
 • Технологічні основи машинобудування.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Застосування 3D-моделювання та спеціального програмного забезпечення для налаштування, керування та контролю процесу друку;
 • Здійснення розрахунку, проектування, вибір комплектуючих для приводів та систем керування машин та обладнання для 3D-друку;
 • Раціональний вибір обладнання та матеріалів для технологічних процесів для друкування виробів у будівництві та машинобудуванні;
 • Організація експлуатації, діагностики, технічного обслуговування та відновлення працездатності машин та обладнання для 3D-друку;
 • Організація системи контролю і техніки безпеки на підприємствах.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Інженер-механотронік;
 • Інженер-механік;
 • Інженер-конструктор;
 • Програміст прикладний;
 • Інженер з керування й обслуговування систем;
 • Інженер із впровадження нової техніки й технологій;
 • Технік-технолог на виробництві будівельних матеріалів.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • У будівництві;
 • На підприємствах машинобудування;
 • На підприємствах по виробництву будівельних конструкцій;
 • В проектно-конструкторських організаціях галузевого машинобудування;
 • В організаціях, фірмах по продажу, сервісному обслуговуванню об’єктів машинобудування.
?>
вверх