Спеціальність: 073. Менеджмент

Освітня програма: Менеджмент і адміністрування

Спеціальність займається підготовкою менеджерів широкого профілю, якім доступні рішення задач з управління, планування, організації роботи підприємства, мотивації персоналу та контролю виконання стратегічного плану підприємств різних форм власності. Також в рамках спеціальності існує пілотний англійський проект підготовки бакалаврів-менеджерів. Наш випускник – це менеджер, що не тільки допомагає вибрати правильне рішення при виконанні завдань та планів, а також виникненні проблемної ситуації, але й дозволяє цю ситуацію передбачити й попередити.

Перелік сертифікатів НМТ та вступних випробувань
для вступу на освітню програму

Бюджет/контракт

Українська мова та література

Математика

Географія або Іноземна мова

Конкурсний бал обраховується за формулою: 0,3 * ЗНО1 + 0,3 * ЗНО2 + 0,3 * ЗНО3 + 0,1 * Атестат"

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

  • Макро- та мікроекономіка;
  • Менеджмент;
  • Адміністративний менеджмент;
  • Управління персоналом;
  • Управління інноваціями;
  • Стратегічне управління ;
  • Маркетинг;
  • Логістика;
  • Основи бізнесу;
  • Товарознавство.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

  • Розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності в структурних підрозділах організацій;
  • Планування розвитку організації та її конкурентоспроможності;
  • Розроблення проекту бізнес-плану;
  • Організація праці в структурних підрозділах організацій;
  • Використання ефективних систем мотивації та оплати праці у структурних підрозділах організацій;
  • Оперативне контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

  • Керівник підрозділу (філії, відділу);
  • Менеджер з управління персоналом;
  • HR-директор, рекрутер (підбір персоналу);
  • Менеджер системи якості;
  • Бізнес-консультант;

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

  • Випускники спеціальності підготовлені для роботи в якості менеджерів (керуючих, адміністраторів) на підприємствах і в організаціях різних галузей і форм власності. Професійна діяльність менеджера полягає в проектуванні і вдосконаленні системи управління підприємством, впровадження стандартів якості та інформаційних технологій, реалізації загальних функцій управління, прийнятті стратегічних і тактичних рішень відповідно до займаної посади, організації діяльності та управлінні підрозділами та підлеглими.

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Відеоконтент з освітньої програми

Буклет з освітньої програми

?>
вверх