Центр по роботі з іноземними студентами

Центр по роботі з іноземними студентами є структурним підрозділом ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», що безпосередньо підпорядковується проректору з  науково-педагогічної та  навчальної роботи і  забезпечує залучення іноземних громадян до навчання на підготовчому відділенні, у бакалавраті, магістратурі та аспірантурі, співпрацює з компаніями-агентами по набору іноземних громадян на навчання, оформлює договори з фірмами по набору іноземних студентів, проводить профорієнтаційну роботу, взаємодіє з ними. Робота здійснюється у  тісному контакті з  деканатами факультетів, кафедрами, відділом кадрів, юридичним відділом, бухгалтерією тощо.

Основні задачі та функції:

Метою діяльності Центру є організація роботи щодо участі Академії в міжнародних програмах у галузі науки і освіти з організації фахової підготовки іноземних громадян.

На Центр покладаються такі завдання:

Регулярне ознайомлення з нормативно-правовою базою з питань підготовки іноземних громадян;

Моніторинг зарубіжного досвіду розвитку освіти і науки;

Встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичними представництвами інших держав та з дипломатичними представництвами України в інших державах;

Залучення іноземних громадян до навчання на підготовчому відділенні, у бакалавраті, магістратурі та аспірантурі. Збільшення кількості іноземних студентів, які навчатимуться в академії;

Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24А, кімн. 204, 205

Телефон для довідок: +38(056) 746-18-79

Електронна адреса: cis@pgasa.dp.ua

Спільник Михайло Анатолійович

Начальник Центру по роботі з іноземними студентами

Положення


Овновні задачі та функції


Моменти життя студентів


Вручення дипломів 2019


?>
вверх