Громадські обговорення

Для нас важлива Ваша думка!

СТАРИЙ ВАРІАНТ - Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВР на 2022-2023 н.р.

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Договір Вечірня Контракт
за рік (грн) за семестр (грн)* за рік (грн) за рік (грн)
022 Дизайн (022.03 Дизайн середовища) Дизайн 29 950 3 250 25 500 -
051 Економіка Економіка будівельного бізнесу 15 500 3 250 - 10 500
Міжнародна економіка та бізнес 15 500 3 250 - 10 500
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 13 950 3 250 - 7 500
Міське та комунальне господарство 13 950 3 250 - 7 500
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 13 950 3 250 - 7 500
Теплогазопостачання і вентиляція 13 950 3 250 - 7 500
Автомобільні дороги та аеродроми 13 950 3 250 - 7 500
Водопостачання та водовідведення 13 950 3 250 - 7 500
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 14 800 3 250 - 8 800

НОВИЙ ВАРІАНТ - Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВР на 2022-2023 н.р.

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Договір Вечірня Контракт
за рік (грн) за семестр (грн)* за рік (грн) за рік (грн)
022 Дизайн (022.03 Дизайн середовища) Дизайн 29 950 3 250 25 500 -
051 Економіка Економіка будівельного бізнесу 15 500 3 250 - 10 500
Міжнародна економіка та бізнес 15 500 3 250 - 10 500
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 13 950 3 250 - 7 500
Міське та комунальне господарство 13 950 3 250 - 7 500
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 13 950 3 250 - 7 500
Теплогазопостачання і вентиляція 13 950 3 250 - 7 500
Автомобільні дороги та аеродроми 13 950 3 250 - 7 500
Водопостачання та водовідведення 13 950 3 250 - 7 500
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 14 800 3 250 - 8 800

Пошук по сайту: 

Стандарт визначає порядок започаткування провадження освітньої діяльності за освітніми програмами зі спеціальностей; порядок їх розроблення та перегляду; здійснення моніторингу за підготовкою здобувачів за освітніми програмами. Запропоновано структуру освітньої програми ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” зі спеціальностей.
Зауваження та пропозиції надсилати до 15 травня 2020 року на електронну адресу nov.t77@ukr.net

?>
вверх