Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
Автомобільний транспорт

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт
Гарант: Олександр ЛИХОДІЙ
lykhodii.oleksandr@pdaba.edu.ua

  Інформація вступнику про спеціальність

  Освітньо-професійна програма 2022

  Освітньо-професійна програма 2021

  Освітньо-професійна програма 2020

   Навчальний план ОП

   Сертифікат про акредитацію

   Кадрове забезпечення

   Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

   Силабуси навчальних дисциплін

   План заходів щодо усунення недоліків після акредитації

?>
вверх