?>

На спеціальності 192. Будівництво та цивільна інженерія здійснюється підготовка за наступними спеціалізаціями:

Промислове та цивільне будівництво

Водопостачання та водовідведення

Автомобільні дороги і аеродроми

Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

?>
вверх