Модуль Жана Моне
Європейські практики із зеленої трансформації:
уроки для України
Проєкт 101085133 - EUGREEN

Проєкт співфінансується Європейським Союзом, проте висловлені погляди та думки належать лише авторам цього проєкту і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури. Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть нести за них відповідальність

Юлія ОРЛОВСЬКА

Доктор економічних наук (08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка), професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування. Заслужений працівник освіти України.
В контексті тематики розвитку зеленої економіки викладає дисципліни «Дослідження соціально-економічних систем», «Соціальна відповідальність», «Сталий розвиток та зелена економіка».
Коло наукових інтересів стосується сталого екологоузгодженого розвитку країн та регіонів; економічної лобалізації та європейської інтеграції; зеленої економіки та зеленого будівництва; циркулярної та низьковуглецевої економіки.
В рамках проєкту Еразмус+ Ж.Моне викладатиме навчальний модуль «Політика ЄС щодо зеленої економіки та інновацій» (лекції).

Тетяна ЯКОВИШИНА

Доктор технічних наук (21.06.01 – екологічна безпека), доцент, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища.
В контексті тематики сталого розвитку викладає дисципліни «Оцінка впливу на навколишнє середовище», «Екологічний ризик використання відходів».
Провідний вчений з екологічної безпеки техногенно навантажених урбоекосистем, коло наукових інтересів стосується фітомеліоративних заходів з адаптації до змін клімату техногенно навантажених регіонів, системи екологічного моніторингу забруднення міських ґрунтів небезпечними сполуками металів з подальшою розробкою заходів щодо їх детоксикації та відновлення екологічних функцій шляхом створення стійких фітоценозів.
В рамках проєкту Еразмус+ Ж.Моне викладатиме навчальний модуль «Адаптація ЄС до змін клімату та стійкі урбоекосистеми».

Вероніка ЧАЛА

Кандидат економічних наук (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини), доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування ПДАБА.
Докторант Київського національного економічного університету; тема докторської дисертації «Глобальні імперативи та бізнес-моделі розвитку зеленої економіки». Коло наукових інтересів також стосується креативної економіки, європейські економічні політики, економіки мегаполісів, розвитку глобальних міст.
В рамках проєкту Еразмус+ Ж.Моне викладатиме навчальний модуль «Європейські практики інвестування зеленого будівництва» (лекції).

Анна ГЛУЩЕНКО

Аспірант 3-го курсу спеціальності «Економіка» (тема дисертаційного дослідження «Стратегія розвитку зеленої економіки України в контексті європейської інтеграції»), асистент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування.
В контексті тематики розвитку зеленої економіки викладає дисципліни «Сталий екологоузгоджуючий розвиток регіонів», «Політика ЄС щодо зеленої економіки та інновацій», «Європейська практика інвестування зеленого будівництва».
Коло наукових інтересів стосується сталого екологоузгодженого розвитку країн та регіонів; економічної глобалізації та європейської інтеграції та зеленої економіки.
В рамках проєкту Еразмус+ Ж.Моне викладатиме навчальний модуль «Політика ЄС щодо зеленої економіки та інновацій» (кейс-стаді), «Європейські практики інвестування зеленого будівництва» (семінарські заняття, кейс-стаді).

?>
вверх