Бухгалтерія

Бухгалтерія є структурним підрозділом державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», який забезпечує організацію бухгалтерського обліку і звітності, реалізацію в академії фінансової та податкової політики.

У своїй діяльності бухгалтерія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України,  Державної казначейської служби України, рішеннями місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та іншими нормативними актами.

Основними завданнями бухгалтерії є:

  1. ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності академії, як бюджетної установи та складення звітності;
  2. відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
  3. забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
  4. забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
  5. запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Керівництво бухгалтерії

Головний бухгалтер – Нікітіна Галина Іванівна

телефон: (056) 746-18-73;

e-mail: nikitina.halyna@pdaba.edu.ua

Заступник головного бухгалтера по бухгалтерському обліку – Ведмедовська Яна Леонідівна

телефон: (056) 746-18-73;

e-mail: vedmedovska.yana@pdaba.edu.ua

Заступник головного бухгалтера по заробітній платі – Зозуля Наталія Григорівна

телефон: (056) 756-33-48;

e-mail: zozulia.natalia@pdaba.edu.ua

Телефон для довідок:
(056) 756-34-56 – розрахунки по оренді, за проживання в гуртожитках
(056) 756-33-48, 746-18-73 – розрахунки з оплати праці
(056) 756-33-08 – розрахунки по стипендії, оплата за контрактне навчання
(056) 756-34-44 – майнові питання та матеріальний облік

Документи пов’язані з фінансовою діяльністю

Адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова, 24-а, к. 229-236

Телефон для довідок: 38 (0562) 46-59-76

Електронна адреса: accounting@pdaba.edu.ua

Нікітіна Галина Іванівна

Головний бухгалтер

?>
вверх