Спеціальність: 192. Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма: Промислове та цивільне будівництво

Ми готуємо професіоналів самого широкого профілю, що працюють в галузі проектування, зведення і експлуатації, реконструкції та реставрації промислових, цивільних і громадських будівельних об’єктів. Майстерність, ентузіазм професорів і викладачів факультету, багато з яких є одночасно представниками бізнесу та некомерційних організацій, органів державної влади, надають можливість студентам отримати відмінні теоретичні знання і практичні навики. Одержавши освіту за фахом, Ви стаєте професіоналами високого класу, затребуваними і конкурентоспроможними, і зможете застосувати свої знання в різних сферах державного і приватного будівельного виробництва, а також науково-дослідній діяльності.

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Копія паспорта та довідки про реєстрацію місця проживання2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків3

Сертифікат4

Фотокартки

Квиток 5

1 Диплом бакалавра (або спеціаліста або магістра) з додатком

2 Дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) + дві копії довідки про реєстрацію місця проживання

3 Дві копії Реєстраційного номеру облікової картки платника податків

4 Сертифікат Магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)

5 Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Конкурсний бал = середній бал додатка до диплому+ЗНО з іноземної мови+фахове випробовування
Для тих, хто вступає з неспоріднених спеціальностей, додатковий іспит є обов'язковим.

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в будівництві та цивільної інженерії;
 • Чисельні методи в інженерних розрахунках;
 • Організаційно-технологічна надійність в будівництві та цивільній інженерії;
 • Управління проектами та якістю в будівництві та цивільній інженерії;
 • Геотехнічне проектування при будівництві в умовах ущільненої забудови;
 • Матеріально-технічне забезпечення в будівництві;
 • Обґрунтування прийняття ефективних рішень в будівництві та цивільній інженерії.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Розробка методики, планів і програм проведення актуальних науково-експериментальних досліджень у галузі будівництва та цивільної інженерії;
 • Визначення оптимальних методів розрахунку будівельних конструкцій та їх елементів в залежності від типу будівлі та її особливостей, варіантне проектування;
 • Розробка програми досліджень та спостережень осідань, інженерно-геологічних досліджень основ деформованих будівель і споруд;
 • Організація та нагляд за виконанням ремонтно-відновлювальних робіт, робіт з модернізації та реконструкції будівель і споруд промислового та цивільного призначення.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Ведучий інженер-конструктор/проектант, інженер науково-дослідної лабораторії;
 • Головний інженер технічного контролю будівельного підприємства;
 • Керівник інвестиційно-будівельного проекту;
 • Ведучий інженер з впровадження нової техніки і технології у будівництві;
 • Начальник виробничого відділу;
 • Науковий співробітник / викладач у вищих освітніх установах.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Організації, що займаються проектуванням, будівництвом, експлуатацією будівель і споруд, у т. ч. унікальних і висотних об’єктів;
 • Підприємства, що займаються розробкою та виготовленням будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
 • Органи державної влади та місцевого самоврядування;
 • Підприємства житлово-комунального господарства;
 • Науково-дослідні інститути та лабораторії;
 • Кафедри освітніх установ.

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх