Спеціальність: 071. Облік і оподаткування

Освітня програма : Облік і оподаткування

Бухгалтер – одна із самих затребуваних професій сьогодні. Освічені бухгалтери потрібні у будь-який час та за будь-якої економічної ситуації. Освітня програма «Облік і оподаткування» – це не лише популярна економічна спеціальність, а й майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне розкрити таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, організаціями, установами.

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Копія паспорта та довідки про реєстрацію місця проживання2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків3

Сертифікат4

Фотокартки

Квиток 5

1 Диплом бакалавра (або спеціаліста або магістра) з додатком

2 Дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) + дві копії довідки про реєстрацію місця проживання

3 Дві копії Реєстраційного номеру облікової картки платника податків

4 Сертифікат Магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)

5 Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Конкурсний бал = середній бал додатка до диплому+ЗНО з іноземної мови+фахове випробовування
Для тих, хто вступає з неспоріднених спеціальностей, додатковий іспит є обов'язковим.

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Бухгалтерський облік в управління підприємством;
 • Організація бухгалтерського обліку;
 • Стратегічний аналіз;
 • Автоматизація обліку;
 • Оподаткування суб’єктів господарювання;
 • Податковий облік;
 • Консолідація фінансової звітності;
 • Облік і звітність за міжнародними стандартами;
 • Міжнародні стандарти аудиту;
 • Фінансовий аналіз.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства, установи, організації;
 • Керувати підприємством, бухгалтерською чи економічною службою, аудиторською та консалтинговою фірмою, власним бізнесом;
 • Організовувати роботу бухгалтерської служби у будь-яких установах;
 • Складати фінансову, статистичну та податкову звітністі;
 • Розробляти облікову політику підприємства, інструкції та методику обліку, аналізу та аудиту; форми первинних документів за відсутності їх нормативного регулювання; форми внутрішньої звітності для забезпечення керівництва суб’єкта господарювання необхідною інформацією з метою прийняття управлінських рішень.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Бухгалтер;
 • Касир (підприємства, банківської установи);
 • Аудитор;
 • Керівник аудиторської фірми;
 • Економіст-аналітик;
 • Працівник кредитного відділу банку;
 • Спеціаліст з питань оподаткування.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Науково-дослідні і вищі навчальні заклади;
 • Вітчизняні і міжнародні аудиторські фірми;
 • Контрольно-ревізійні служби;
 • Страхові компанії;
 • Державна податкова адміністрація або податкова міліція;
 • Банківська сфера.

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

Відгуки наших випускників

 • Кашаріна Діана

  Облік і оподаткування, 2017

  Спеціальність «Облік і оподаткування» - це безмежні можливості, які Ти можеш використати для побудови своєї кар’єри. Особлива відмінність цієї спеціальності, а саме кафедри, на якій я захищала дипломну роботу – це працевлаштування. Після успішного дипломування мене було рекомендовано викладачами кафедри на престижну фірму. Кар’єрний ріст, висока зарплатня та задоволення від улюбленої роботи – мета кожної людини, яку я досягла!

 • Рублик Леонід

  Облік і оподаткування, 2017

  Я маю дві вищі освіти за спеціальностями ПЦБ та «Облік і оподаткування». Тандем саме цих спеціальностей допоміг мені обіймати керуючі посади та відкрити власний бізнес.

?>
вверх