Шановні студенти, колеги – викладачі, персонал академії!

Ректор ДВНЗ ПДАБА
Савицький Микола Васильович

Скрутні обставини, у яких опинилися громадяни нашої країни у зв’язку з пандемією коронавірусу, потребують згуртованості, ефективної організації роботи, здорового глузду, адекватної реакції всіх членів колективу ПДАБА для зменшення негативного впливу пандемії на життєдіяльність нашої організації, як частини українського і світового суспільства.

Керуючись Законами України, директивно-розпорядчими документами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпровської міськради керівництвом академії розроблено заходи щодо забезпечення роботи академії в умовах надзвичайного стану.

Створено комісію з надзвичайних ситуацій, задачею якої є розробка заходів реагування на виклики і загрози, обумовлені пандемією коронавірусу, підготовані інструкції щодо дій посадових осіб для попередження, виявлення і реагування на карантинну інфекцію.

Основна задача, яка стоїть перед нами – бути відповідальними за здоров’я своє і своїх близьких, дотримуватись відомих рекомендацій щодо попередження захворювання, не піддаватись панічним настроям, бути оптимістично налаштованими, фізично і морально загартовуватись. Ми повинні розуміти, що від свідомої розумної поведінки кожного з нас залежить безпека багатьох людей.

Згідно листа МОНУ від 13.03.2020 №1/9-161 «Щодо оплати працівників закладів освіти під час призупинення навчання через карантин» і Колективного договору ДВНЗ ПДАБА за працівниками академії зберігається середня зарплата. Проте працівники повинні виконувати організаційну, методичну, наукову, педагогічну діяльність дистанційно.

В цих умовах надзвичайно зростає роль дистанційних форм навчання і комунікацій. Ректоратом і відповідними службами виконується діагностика технічних можливостей академії, розробляються положення щодо використання відповідного програмного забезпечення навчального процесу, діловодства, ліцензійного і акредитаційного процесу.

На сьогодні, нажаль, невідомо які масштаби негативних подій в галузі охорони здоров’я, медицини, соціальних служб, економіки і т.п. нас очікують. Тож долучаймося до філософського переосмислення загальнолюдських цінностей, людських взаємовідносин, відношення до оточуючого середовища,  нашої відповідальності, як професіоналів в галузі створення антропогенного життєвого середовища.

Разом ми обов’язково здолаємо виклики і  повернемось до звичного ритму життя. Надія на сонце, повітря, воду, здоровий спосіб життя, тримаймося! Насьогодні треба чітко усвідомлювати, що все залежить саме від нас, від нашої виваженої поведінки.

Бережіть себе, своїх рідних, близьких, колег по роботі. Гуртуємось заради подолання нелегкого шляху від відчаю до усвідомлення нашої персональної відповідальності за себе, рідних, колег по роботі, наших студентів, які довіряють нам.

Все буде добре!

Ректор   М. Савицький

 

?>
вверх