Рада професорів ПДАБА

Рада професорів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури є незалежним колегіальним дорадчим органом, що створений на добровільних засадах з фахівців  найвищої кваліфікації – докторів наук і професорів з метою розгляду та підготовки рекомендацій для прийняття  рішень з питань загальної, навчально-методичної та наукової діяльності академії на основі інноваційних, наукових підходів, прогнозування наукового супроводу, планування, координації наукової та науково-педагогічної діяльності, вироблення стратегічних пріоритетів розвитку ПДАБА.

Діяльність ради професорів повинна сприяти вдосконаленню навчально-методичного процесу та наукової діяльності та брати участь у його плануванні при підготовці бакалаврів, магістрів, докторів філософії та докторів наук шляхом активної участі в формуванні навчально-методичних рад факультетів, навчально-методичної ради академії

Рада професорів виступає з ініціативами з різних питань наукового, освітнього громадського життя, вносить пропозиції ректору та Вчений раді академії з загальної діяльності та розвитку академії.

Допомагає створити умови та мотиви для високопродуктивної науково-педагогічної та наукової роботи викладачам, науковцям, докторантам, аспірантам і студентам.

Своєю діяльністю посилює роль академії як лідера у підготовці фахівців для будівельної галузі i регіональної науково-технічної політики, виконанні наукових розробок i впровадженні їх у виробництво (за окремими планами); формує i сприяє позитивному успішному іміджу академії.

Адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова, 24 а

Телефон для довідок: (056) 756-34-61

Електронна адреса: professorial.council@pdaba.edu.ua

Бєліков Анатолій Серафимович

Голова ради професорів

Положення про Раду професорів


Про затвердження складу Ради професорів. Рішення Вченої ради від 28.03.2023р.


Склад Ради професорів


?>
вверх