Рада професорів ДВНЗ ПДАБА

Рада професорів ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» є незалежним колегіальним дорадчим органом, що створений на добровільних засадах з фахівців  найвищої кваліфікації – докторів наук і професорів з метою розгляду та підготовки рекомендацій для прийняття  рішень з питань загальної, навчально-методичної та наукової діяльності академії на основі інноваційних, наукових підходів, прогнозування наукового супроводу, планування, координації наукової та науково-педагогічної діяльності, вироблення стратегічних пріоритетів розвитку ПДАБА.

 

СКЛАД Ради професорів ПДАБА

 

  1. Голова Ради – д.т.н., проф. Єгоров Євгеній Аркадійович.
  2. Члени Ради:

к.т.н., проф. Березюк Анатолій Миколайович,

д.т.н., проф. Бєліков Анатолій Серафимович,

д.т.н., проф. Данішевський Владислав Валентинович,

д.е.н., проф. Євсєєва Галина Петрівна,

д.т.н., проф. Кравчуновська Тетяна Сергіївна,

д.т.н., проф. Хмара Леонід Андрійович.

Адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського 24 а

Телефон для довідок: (056) 756-34-61

Електронна адреса: professorial.council@pdaba.edu.ua

Єгоров Євгеній Аркадійович

Голова ради професорів

Положення про раду професорів


?>
вверх